Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
Biznesplan – czy opłaca się go tworzyć?

Biznesplan to, mówiąc zwięźle, dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. Jest on zazwyczaj sporządzany na potrzeby wewnętrzne oraz zewnętrzne firmy, na przykład w celu pozyskania pożyczki inwestycyjnej. Czy jednak biznesplan jest niezbędny dla funkcjonowania firmy i opłaca się go tworzyć?

Sukces lub porażka

Wbrew pozorom, biznesplan stanowi bardzo ważny etap podczas rozkręcania własnej firmy. Jest to na tyle istotny dokument, że w gruncie rzeczy decyduje on bardzo często o sukcesie lub porażce konkretnego przedsięwzięcia. Wciąż dla wielu osób zakładających własną firmę jest on bardziej przykrym obowiązkiem niż praktycznym narzędziem w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Oczywiście, biznesplan może być przydatny w uzyskaniu finansowania, jednak jego głównym odbiorcą powinien być sam właściciel przedsiębiorstwa, dla którego ten dokument ma stanowić ważny drogowskaz w realizacji założonych celów biznesowych. Biznesplan to precyzyjny opis krótko i długoterminowych zadań podmiotu gospodarczego, zawierający również ofertę produktową i usługową, analizę możliwości rynkowych i konkurencji, a także środków umożliwiających osiągnięcie wyznaczonych celów w danym otoczeniu rynkowym.

Co powinien zawierać biznesplan?

Odpowiednio przygotowany biznesplan powinien zawierać kilka podstawowych informacji dotyczących przedsiębiorstwa, a mianowicie:

  • istotne cechy firmy, elementy składowe organizacji oraz ich wzajemne zależności,
  • najważniejsze cechy oferowanego produktu lub usługi,
  • informacje na temat rynku, w tym dane o konkurencji oraz o potencjalnej grupie docelowej klientów,
  • szanse oraz zagrożenia dla firmy,
  • możliwości realizacji założonych przedsięwzięć,
  • szanse rozwoju przedsiębiorstwa,
  • sposoby oraz terminy realizacji celów biznesowych,
  • źródła finansowania inwestycji,
  • analizę finansową oraz prognozy finansowe.

Dofinansowanie tylko z biznesplanem

Wiele firm na starcie zmaga się z problemem uzyskania odpowiedniego kapitału na rozruch oraz rozwój swojej działalności. Starając się o dodatkowe finansowanie, jak pożyczka w banku czy w innych instytucjach finansowych, przedsiębiorca musi być przygotowany na to, że praktycznie zawsze wymagane będzie od niego przedstawienie konkretnego biznesplanu. Tak więc, przygotowanie tego dokumentu wydaje się uzasadnione i konieczne dla uzyskania źródła finansowania, zwłaszcza, że może być także pomocne w planowaniu inwestycji i prowadzeniu biznesu. Biznesplan musi przekonać instytucję finansową, że realizowane przedsięwzięcie będzie rentowne i pozwoli na zwrot pozyskanego kapitału. Dobrze przygotowany biznes plan pozwoli przedsiębiorcy sprzedać swój pomysł, a instytucja finansująca uzyska pewność, że jej środki są bezpieczne i może liczyć na ich odzyskanie.