Pożyczki z Programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie"

Program oferuje nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy.

Pożyczka z projektu Jeremie2 dla województwa zachodniopomorskiego

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie dodatkowego miejsca pracy.

Pożyczka z projektu Lubuski Filar 2020

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Pożyczka z projektu Przedsiębiorcze lubelskie

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie lubelskim. 

Pożyczka z projektu Przedsiębiorcze opolskie

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie opolskim. 

Pożyczka z projektu Przedsiębiorcze podkarpackie

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie podkarpackim. 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie dolnośląskim

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie dolnośląskim.