Gwarancja BGK, zabezpieczająca spłatę kredytu udzielanego przez bank kredytujący

Dla kogo?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co?
Zabezpieczenie spłaty kredytu

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny (www.eif.org) zawarły umowę w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. Umowa ta stanowiła podstawę do zawarcia, przez BGK umów portfelowej linii gwarancyjnej z bankami kredytującymi. Dzięki tym umowom możliwe jest oferowanie przedsiębiorcom z sektora MŚP atrakcyjnej gwarancji (PLG- COSME), która zabezpiecza nowe kredyty obrotowe oraz inwestycyjne, do maksymalnej wysokości 600 tys. zł.

Do kogo skierowany jest produkt gwarancyjny:

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy potrzebują zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

Czym jest gwarancja PLG-COSME?

Gwarancja ta jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dzięki niej przedsiębiorcy mają ułatwiony dostęp do finansowania swojej działalności.

O programie COSME

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020. COSME jest programem Komisji Europejskiej nakierowanym na wspieranie europejskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Programem zarządza  Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach tzw. umowy powierzenia zawartej z Komisją Europejską.

Gwarancja PLG-COSME udzielana jest z programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

Parametry gwarancji:
 • Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego;
 • Prowizja za udzielenie gwarancji – 1% w skali roku; lub 0,7% kwoty gwarancji za okres roczny, dla kredytów obrotowych na działalność bieżącą udzielonych w okresie 6 kwietnia 2020 r. - 31 grudnia 2020 r.
 • Maksymalna kwota kredytu wynosi - 600 000 zł;
 • Zakres gwarancji BGK - 80% wartości kredytu;
 • Możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów;
 • Maksymalny okres gwarancji: 27 miesięcy dla kredytu obrotowego (39 miesięcy dla kredytów obrotowych udzielonych w okresie od 6 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.) albo 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.

Korzyści dla przedsiębiorców:
 • łatwiejszy dostęp do kredytu dla przedsiębiorców, którzy m.in. nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem kredytu,
 • dostępność dla przedsiębiorców z krótką historią kredytową,
 • oszczędność czasu - wszystkie formalności związane z gwarancją i kredytem realizowane są w jednym miejscu tj. w banku kredytującym,
 • brak wykluczeń charakterystycznych dla programów pomocowych,
 • szeroki zakres finansowania,
 • niski koszt zabezpieczenia kredytu.
Lista banków, które zawarły z BGK Umowy portfelowej linii gwarancyjnej z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu COSME:                                

Komunikaty

 • 5,252 mld zł udzielonych gwarancji COSME
 • 6,565 mld zł kredytów zabezpieczonych gwarancją COSME
 • 30 477 udzielonych gwarancji COSME

Dane: 30 września 2020 r.

Kontakt

e-mail: sekretariatDGP@bgk.pl

Pobierz

Kalkulator

Oblicz prowizje dla gwarancji PLG-COSME