Czy gwarancja jest bezpłatna?

W przypadku gwarancji spłaty limitu faktoringowego występuje prowizja – jej wysokość wynika z Komunikatu KE „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 i wynosi od 0,25 proc. do 1,15 proc. kwoty limitu, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i terminu ważności gwarancji.

Czy gwarancja dotyczy tylko nowych umów faktoringowych, czy także tych istniejących?

Gwarancją można objąć zarówno nowe limity dla nowych umów, jak też limity w istniejących umowach w momencie ich podwyższania lub odnawiania na kolejny okres.

Jaka jest planowana wysokość akcji gwarancyjnej?

Planujemy udzielenie gwarancji w wysokości 11,5 mld zł, co przełoży się na ok 14,4 mld zł przyznanych limitów faktoringowych.

Do kiedy mogą być udzielane gwarancje?

Gwarancje mogą być udzielane do 31 grudnia br.

Czy każdy faktor może przystąpić do współpracy z BGK?

Nie ma ograniczeń. Do współpracy przystąpiły zarówno banki udzielające faktoringu, jak też firmy faktoringowe udzielające faktoringu, niebędące bankami.