Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Płynnościowych to gwarancja spłaty kredytów z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej, udzielanych średnim i dużym przedsiębiorcom. 

Gwarancja obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem. Jej zabezpieczeniem jest weksel własny kredytobiorcy.

Dla kogo?
Średnie i duże przedsiębiorstwa
Na co?
Zapewnienie płynności finansowej
Termin obowiązywania zmian
Do końca 2020 roku
Maksymalna kwota gwarancji
Do 200 mln zł
Podstawowe warunki gwarancji spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Płynnościowych
  • zabezpieczenie – do 80 proc. kwoty kredytu 
  • kwota kredytu objętego gwarancją – do 250 mln zł (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej)
  • okres gwarancji – do 27 miesięcy i nie dłużej niż  okres kredytu + 3 miesiące
  • przeznaczenie kredytu – zapewnienie płynności finansowej firmy, gwarancja może zostać udzielona do nowych lub odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych w rachunku bieżącym, linii kredytowych, lub w formie kredytu nieodnawialnego,
  • z gwarancji mogą skorzystać firmy, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, nie mają zobowiązań przeterminowanych wobec ZUS/KRUS, US, lub nie miały takich zobowiązań na 1 lutego 2020 r. 
Lista banków kredytujących 
Więcej o gwarancji płynnościowej
Obejrzyj animację
Tarcza antykryzysowa
Broszura

Materiały promocyjne

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi o Funduszu Gwarancji Płynnościowej