Celem gwarancji z FGR, jest wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytów oraz dofinansowania w formie dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych objętych tymi gwarancjami.

To pierwsza na rynku gwarancja BGK dla sektora rolnego, tj. zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i dla producentów produkcji podstawowej (rolników).

Dla kogo?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co?
Inwestycje w gospodarstwach rolnych lub przetwórstwie i marketingu produktów rolnych
Termin obowiązywania zmian
Do końca 2020 roku
Maksymalna kwota gwarancji
5 mln zł (rolnik) albo 10 mln zł (przetwórca)
Zmiany w programie
  • wprowadzenie możliwości obejmowania gwarancją z FGR kredytów obrotowych odnawialnych na maksymalny okres 39 miesięcy oraz kredytów obrotowych nieodnawialnych (51 miesięcy) z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją inwestycji wspieranej ze środków EFRROW (zapewnienie płynności finansowej)
  • możliwość objęcia gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu w rachunku bieżącym, także w przypadku: udzielania nowego kredytu, odnowienia limitu kredytu na kolejny okres, podwyższenia limitu kredytu,
  • wprowadzenie dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych objętych gwarancją do 31 grudnia 2020 r.
Lista banków kredytujących
Więcej o gwarancji dla sektora rolnego
Obejrzyj animację
Tarcza antykryzysowa

Materiały promocyjne