Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych. Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienia oferty powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw.

 

Dla kogo?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co?
Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego
Termin obowiązywania zmian
Do końca 2020 roku
Maksymalna kwota gwarancji
5 mln zł (rolnik) albo 10 mln zł (przetwórca)
Zmiany w programie de minimis:
  • zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu
  • brak prowizji za gwarancję - za pierwszy roczny okres gwarancji
  • wydłużenie okresu gwarancji do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego
  • przeznaczenie kredytu: finansowanie zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej

Dodatkowo BGK odstępuje od pobierania prowizji od gwarancji już istniejących i należnych w okresie do 31 grudnia 2020 roku.

Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS, US.

Sytuację finansową firm oceniają banki kredytujące.

Lista banków kredytujących
Więcej o gwarancji de minimis 

Komunikaty

  • 14,2 mld zł udzielonych gwarancji
  • 19,83 mld zł udzielonych kredytów
  • 36,3 tys.  przedsiębiorców skorzystało z programu

 

Dane: 8 października 2020 r.

Dane dotyczą gwarancji udzielonych na nowych warunkach.

 

Najczęściej zadawane pytania o nowe warunki gwarancji de minimis

Pobierz broszurę

Materiały promocyjne

Wylicz szacunkową wartość pomocy de minimis oraz prowizji od udzielonej gwarancji