Gwarancja BGK zabezpieczająca spłatę kredytu udzielanego przez bank kredytujący.

Dla kogo?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co?
Zabezpieczenie spłaty kredytu

Gwarancja COSME jest jednym z instrumentów gwarancyjnych oferowanych przez BGK małym i średnim  przedsiębiorcom. Ze względu na to, że gwarancja COSME jest udzielana na warunkach rynkowych, stanowi alternatywę dla klientów, którzy nie mogą lub nie chcą korzystać z gwarancji BGK udzielanych jako pomoc de minimis lub Regionalna Pomoc Inwestycyjna.

Warunki gwarancji, które nie ulegają zmianie:
  • zakres gwarancji: 80 proc. kwoty kredytu
  • maksymalna kwota gwarancji: 480 tys. zł
  • maksymalna wysokość kredytu: 600 tys. zł
  • maksymalny okres gwarancjidla kredytu inwestycyjnego: 99 miesięcy
  • rodzaj kredytu: odnawialny lub nieodnawialny
Warunki gwarancji, które ulegają czasowej zmianie, wprowadzone w wyniku pandemii COVID-19 dotyczą wyłącznie gwarancji dla kredytów obrotowych udzielonych w okresie od 6 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. i są to:
  • obniżenie prowizji za udzielenie gwarancji z 1 proc. na 0,7 proc.
  • wydłużenie okresu obowiązywania gwarancji dla kredytów obrotowych z 27 na 39 miesięcy

Termin obowiązywania zmian: 31 grudnia 2020 r.

Lista banków kredytujących

Dokumentem wymaganym do uzyskania gwarancji jest Wniosek o udzielenie gwarancji. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Warunkami udzielenia gwarancji.

Więcej informacji o produkcie

Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona z programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

 

Historie firm

Poznaj historie firm, które już skorzystały z pakietu pomocy BGK