Gwarancja Biznesmax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.

Przedsiębiorca musi spełniać jedno z 17 kryteriów lub realizować projekt wpisujący się w jedną z 10 kategorii inwestycji z efektem ekologicznym. 

Gwarancja Biznesmax jest realizowana z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), który jest finansowany z Funduszy Europejskich.

Dla kogo?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co?
Refundacja zapłaconych odsetek
Termin obowiązywania zmian
Do końca 2020 roku
Maksymalna kwota gwarancji
Do 2.5 mln euro
Zmiany w programie gwarancji Biznesmax:
  • możliwość objęcia gwarancją, stanowiącą pomoc de minimis, kredytu odnawialnego (także w rachunku bieżącym) oraz nieodnawialnego niezwiązanego z inwestycją udzielonego do końca 2020 r. na zapewnienie płynności finansowej firmom innowacyjnym i efektywnym ekologicznie;
  • kredyty odnawialne nie muszą wykazywać związku z realizowaną lub zakończoną inwestycją i będą uruchamiane na prostszych zasadach – bez przedkładania w banku dokumentów finansowo-księgowych;
  • w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis nie obowiązuje katalog kosztów kwalifikowalnych inwestycji i obowiązek przedkładania przez kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego – kredyt udzielany jest na podstawie procedury banku i wykorzystywany na finansowanie zgodnie z celem określonym w umowie kredytu;
  • z gwarancji obejmującej odnawialny kredyt obrotowy, oprócz podmiotów innowacyjnych, mogą skorzystać również firmy efektywne ekologicznie, które wdrażały u siebie ekologiczne rozwiązania – wprowadzenie nowego podmiotowego kryterium dostępu;
  • wydłużenie do końca 2021 r. (przed zmianami do 2020 r.) okresu obowiązywania 5 proc. stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu;
  • systemem dopłat do odsetek są objęte również kredyty odnawialne.
Lista banków kredytujących
Więcej o gwarancji Biznesmax 
Obejrzyj animację
Tarcza antykryzysowa
Broszura

Materiały informacyjne

Zapoznaj się z broszurą informacyjną na temat gwarancji Biznesmax

Najczęściej zadawane pytania o nowe warunki gwarancji Biznesmax