Oferujemy rozwiązanie wspomagające zarządzanie indywidulanymi kwotami depozytów (kaucji, wadiów, poręczeń majątkowych etc.) z poziomu bankowości elektronicznej.

Usługa Sumy Depozytowe pozwala na rozpoznawanie pojedynczych wpłat, ich automatyczne księgowanie na osobnych mikrorachunkach depozytowych oraz niezależne naliczanie odsetek dla każdego depozytu. System umożliwia automatyczne generowanie elektronicznych raportów analitycznych.

Usługa Sumy Depozytowe współpracuje z systemami finansowo-księgowymi.

Jesteśmy liderem w tym segmencie rynku. Usługa Sumy Depozytowe jest wykorzystywana przez ponad 500 dużych podmiotów, m.in. wszystkie sądy powszechne, zakłady karne, areszty śledcze, oddziały GDDKiA.

  • istotne usprawnienie i przyspieszenie zarządzania wpłatami/depozytami oferentów firmy,
  • automatyzacja procesów księgowych pozwalająca na redukcję kosztów osobowych przedsiębiorstwa,
  • kompletna informacja analityczna o wpłatach, wypłatach i wysokości odsetek dla każdego depozytu,
  • wymiana danych pomiędzy systemem finansowo-księgowym firmy oraz bankowością elektroniczną BGK24 (importowanie plików wypłat depozytów, eksport elektronicznych wyciągów i raportów),
  • realizacja wymogów ustawy PZP nakładającej obowiązek naliczenia i wypłaty odsetek od kwoty zwracanego oferentowi wadium.
  • możliwość prowadzenia wielu rachunków głównych,
  • oprocentowanie mikrorachunków jednakowe jak dla rachunku głównego sum depozytowych
  • rachunki sum depozytowych prowadzone w walutach PLN, EUR, USD, GBP.
Skontaktuj się!

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą rachunków bankowych? Wypełnij wniosek elektroniczny z prośbą o kontakt lub znajdź najbliższy Region BGK.

Bankowość online

bgk24

Informacje dotyczące bankowości elektronicznej bgk24