W celu zapewnienia bezpieczeństwa rozliczeń pieniężnych z tytułu transakcji określonych w umowach handlowych zawieranych pomiędzy klientem banku a jego kontrahentem, oferujemy otwarcie i prowadzenie rachunku powierniczego z możliwością elastycznego dostosowania postanowień umowy rachunku do indywidualnych warunków i charakteru transakcji.

 • zwiększenie wiarygodności stron transakcji jako partnerów handlowych,
 • zabezpieczenie stron transakcji przed niewywiązywaniem się jednej ze stron z warunków umowy handlowej,
 • zapewnienie bezpieczeństwa przepływu środków pieniężnych podczas realizacji transakcji:
  • dla powiernika – realizacja określonych warunków oznaczająca pewność otrzymania zapłaty,
  • dla powierzającego – brak wypłaty środków powiernikowi, w przypadku niespełnienia określonych warunków wynikających z umowy,
 • ochrona przed zajęciem egzekucyjnym środków pieniężnych znajdujących się na rachunku powierniczym,
 • zabezpieczenie środków pieniężnych znajdujących się na rachunku powierniczym przed włączeniem do masy upadłościowej w przypadku ogłoszenia upadłości powiernika.
 • dwustronna umowa rachunku – podpisywana pomiędzy powiernikiem i bankiem,
 • rachunek otwierany na czas oznaczony, konieczny do wypełnienia postanowień umowy handlowej,
 • kontrola warunków wypłaty powierzonych środków sprawowana przez bank.
Dokumenty do pobrania
Skontaktuj się!

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą rachunków bankowych? Wypełnij wniosek elektroniczny z prośbą o kontakt lub znajdź najbliższy Region BGK.

Bankowość online

bgk24

Informacje dotyczące bankowości elektronicznej bgk24