Oferujemy kartę debetową przedpłaconą. Umożliwia ona udostępnienie, na potrzeby wydatków służbowych, określonych środków finansowych do dyspozycji wskazanego użytkownika karty. Funkcjonuje w oparciu o indywidualny rachunek karty otwierany na potrzeby danego użytkownika.

Sprawne zarządzanie środkami na rachunkach pojedynczych kart:
 • dopłaty oraz możliwość wycofania niewykorzystanych środków,
 • poprzez system bankowości elektronicznej:
  • bieżący dostęp do informacji o transakcjach oraz statusach kart,
  • kontrola operacji i sald na rachunkach kart.
Elastyczność dokonywania płatności służbowych:
 • środki na rachunku karty dopasowane do potrzeb użytkownika karty,
 • karty wyposażone w funkcjonalność płatności zbliżeniowych,
 • szeroka akceptowalność karty w międzynarodowej sieci bankomatów i punktach handlowo-usługowych z logo VISA, w tym możliwość płatności:
  • w sposób tradycyjny: umieszczając kartę w terminalu płatniczym/bankomacie lub zbliżeniowo
  • przez Internet
  • w urządzeniach mechanicznych (tzw. żelazka), w tym podczas lotu samolotem.
Bezpieczeństwo środków:
 • karta wyposażona w mikroprocesor (chip) zapewniający bezpieczeństwo transakcji realizowanych w urządzeniach elektronicznych,
 • stosowane silne uwierzytelnienie (3D Secure) przy transakcjach w Internecie,
 • bezpłatne ubezpieczenie karty, chroniące od następstw:
  • nieuprawnionego użycia karty – do 50 EUR przed zastrzeżeniem karty,
  • rabunku gotówki pobranej z bankomatu – do 5000 PLN.

 

Dowiedz się więcej na temat ubezpieczeń kart płatniczych.

Limity:
 • dzienny limit gotówkowy – 5.000 PLN,
 • dzienny limit łączny transakcji gotówkowych i bezgotówkowych – dostępne saldo rachunku karty,
 • możliwość ustalenia limitów dziennych (w tym dla transakcji internetowych), na kwoty niższe niż maksymalne określone przez bank,
 • maksymalny limit transakcji zbliżeniowej bez akceptacji PIN - 100 PLN *.

* ze względów bezpieczeństwa dla wybranych transakcji poniżej kwoty 100 PLN może być wymagana autoryzacja PINem

Rozliczenia operacji dokonanych za granicą:

Zastosowany w rozliczeniu kurs VISA można sprawdzić na stronie:

https://www.visa.pl/wsparcie-visa/konsument/travel-support/exchange-rate-calculator.html

W przypadku transakcji w EUR, jest tam również informacja o wysokości % marży zastosowanej przez VISA przy przeliczeniu danej transakcji w stosunku do referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC) - wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 91, str. 36).

Bank nie korzysta z opłaty dodatkowej do stosowanego kursu VISA (Enter conversion fee = 0%).

Opłata interchange:

Realizując obowiązek wynikający z art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2019 poz. 659 j.t. ze zm.) informujemy, że opłata interchange dla kart obciążeniowych wynosi 0,3% wartości transakcji, z zastrzeżeniem że dla wybranych rodzajów transakcji opłata interchange może być niższa.

Szczegółowe informacje o stawkach interchange dostępne są na stronie VISA: www.visa.co.uk/dam/VCOM/regional/ve/unitedkingdom/PDF/fees-and-interchange/2020-april/poland-april-2020.pdf

Procedura zastrzeżeń i reklamacji

W przypadku potrzeby zastrzeżenia karty (np. zagubienie, kradzież) należy bezzwłocznie skontaktować się z numerem telefonu:

(22) 515 31 50 czynnym przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

Ubezpieczenie kart płatniczych

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje bezpłatną ochronę ubezpieczeniową posiadaczom wszystkich kart.

 

Dla użytkowników kart

Customer Service

Tylko dla użytkowników kart
(22) 515 30 57
czynny całą dobę
7 dni w tygodniu