• pożyczka w województwie podlaskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe bądź rynkowych
 • oprocentowanie od 0% w skali roku
 • Finansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii, w tym w.in.:
  • modernizacja i ulepszenia wprowadzające do zakładów nowe obiekty, systemy sterowania, instalacje i urządzenia techniczne mające na celu poprawę efektywności energetycznej w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych,
  • instalacje umożliwiające odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas jej produkcji, poprawiające sprawność energetyczną układów technologicznych, oszczędność energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery,
  • zastosowanie urządzeń i technologii energooszczędnych oraz wdrażanie systemów zarządzania energią,
  • głęboka modernizacja energetyczna budynków należących do przedsiębiorstwa, poprzez m.in.:
   • ocieplenie obiektu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
   • energooszczędne oświetlenie,
   • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie),
   • instalację systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
   • przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji,
   • zastosowanie automatyki pogodowej,
   • zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,
   • budowę lub przebudowę wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła,
   • instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
   • instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach lub jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego,
   • instalację indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej,
   • instalację zaworów podpionowych i termostatów.
  • budowa urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu o OZE, zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw energii,
  • przeprowadzenie audytu energetycznego ex-ante jako elementu przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • Okres spłaty: do 10 lat
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy 

Skontaktuj się!

Podlaska Fundacja Rozwoju RegionalnegoOsoba kontaktowa:
ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok
Tel: 85 740 86 76
e-mail: pozyczki@pfrr.pl

Agnieszka Piwowarczyk
Tel: 85 740 86 68
piwowarczyk@pfrr.pl
Tomasz Niepłocha                                                                                                             
Tel: 85 740 86 71
nieplocha@pfrr.pl

Fundusz Wschodni Sp. z o.o. 
Ul. Piękna 1, 15-282 Białystok
Tel: 85 307 01 05
e-mail: biuro@funduszwschodni.pl
 

Instytucje finansujące ten produkt: