Najważniejsze informacje:
 • pożyczka w województwie podlaskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,5% w skali roku
Cel finansowania:
 • przedsięwzięcia rozwojowe w sektorze usług i sektorze produkcyjnym, a także inwestycji dotyczących zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w przedsiębiorstwach bez ograniczeń branżowych, realizowanych na terenie województwa podlaskiego.

Wyżej wymienione cele będą realizowane poprzez następujące typy inwestycji:

 • Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze usług lub sektorze produkcyjnym, w tym m.in.:
  • rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
  • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę świadczenia usług, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych usług
  • inwestycje w nowe maszyny i sprzęt
 • Zwiększenie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym m.in.:
  • wdrażanie, rozbudowa i unowocześnianie systemów informatycznych, wspieranie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw oraz wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzania procesów modernizacyjnych w przedsiębiorstwach, np. wdrożenie wirtualnego systemu obsługi działalności, nowoczesnych rozwiązań informatycznych w organizacji i zarządzaniu, stworzenie portalu pracowniczego do zarządzania zasobami personalnymi,
  • operacje przyczyniające się do rozwoju produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (e-biznes) poprzez zakup sprzętu, oprogramowania,  wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem końcowym (B2C), sprzedaż produktów i usług w Internecie,
  • zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju i poprawie efektywności działania, m.in. poprzez wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami (B2B), automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy
Skontaktuj się!
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.Osoba kontaktowa:
ul. Piękna 1 (III piętro), 15-282 Białystok
Tel: 85 307 01 05, 662 836 358, 662 834 361
e-mail: tise@tise.pl
Placówka w Łomży
ul. Przykoszarowa 16, 18-400 Łomża
Fundusz Wschodni sp. z o.o.
Ul. Piękna 1, 15-282 Białystok
Tel: 85 307 01 05
e-mail: biuro@funduszwschodni.pl
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki
Tel: +48 875 651 386
e-mail: biurootwii@frp.pl
Jarosław Niewiński
tel. 731 757 000
ksotwii@frp.pl
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego 
ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok
Tel: 85 740 86 76
e-mail: pozyczki@pfrr.pl

Agnieszka Piwowarczyk
Tel: 85 740 86 68
piwowarczyk@pfrr.pl 

Tomasz Niepłocha
Tel: 85 740 86 71
nieplocha@pfrr.pl 

Instytucje finansujące ten produkt:

Skontaktuj się!
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.Osoba kontaktowa:
ul. Piękna 1 (III piętro), 15-282 Białystok
Tel: 85 307 01 05, 662 836 358, 662 834 361
e-mail: tise@tise.pl
Placówka w Łomży
ul. Przykoszarowa 16, 18-400 Łomża
Fundusz Wschodni sp. z o.o.
Ul. Piękna 1, 15-282 Białystok
Tel: 85 307 01 05
e-mail: biuro@funduszwschodni.pl
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki
Tel: +48 875 651 386
e-mail: biurootwii@frp.pl
Jarosław Niewiński
tel. 731 757 000
ksotwii@frp.pl
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego 
ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok
Tel: 85 740 86 76
e-mail: pozyczki@pfrr.pl

Agnieszka Piwowarczyk
Tel: 85 740 86 68
piwowarczyk@pfrr.pl 

Tomasz Niepłocha
Tel: 85 740 86 71
nieplocha@pfrr.pl