Najważniejsze informacje:
 • pożyczka w województwie podkarpackim

 • wartość pożyczki do 500 tys. złotych (lub 1 mln zł w ramach komponentu innowacyjnego)

 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej

 • oprocentowanie od 0,44% w skali roku, z możliwością jego obniżenia

(Warunkiem obniżenia oprocentowania jest, udowodnienie przez przedsiębiorcę problemów płynnościowych lub generowanie ryzyka wystąpienia problemów w przyszłości spowodowanych sytuacją społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie.)

Rozróżnia się dwa następujące komponenty Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej: 

 • Komponent standardowy - z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych  realizowanych przez MŚP;

 • Komponent innowacyjny - z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP w zakresie zakupu wyłącznie nowych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Wartość pożyczki:
 • maksymalnie do 500 tys. zł w ramach komponentu standardowego;

 • do 1 mln zł w ramach komponentu innowacyjnego.
Okres spłaty:
 • nie dłuższy niż 96 miesięcy w ramach komponentu standardowego;

 • nie dłuższy niż 120 miesięcy w ramach komponentu innowacyjnego.

Karencja w spłacie - do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki (albo 3 miesiące w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty)

Dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19 możliwość udzielenia dodatkowej 6-miesięcznej karencji polegającej na zawieszeniu obowiązku spłaty raty kapitałowej lub 6-miesięcznych „wakacji kredytowych” polegających na zawieszeniu obowiązku spłaty części odsetkowej, części kapitałowej lub całej raty kapitałowo-odsetkowej.

Skontaktuj się!

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Osoba kontaktowa:

ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
Tel.: 17 86 76 256, 17 86 76 231
e-mail: amajkut@rarr.rzeszow.plgpuc@rarr.rzeszow.pl

Agnieszka Majkut
Tel: 17 86 76 256
amajkut@rarr.rzeszow.pl
Grzegorz Puć
Tel: 17 86 76 231
gpuc@rarr.rzeszow.pl 

Regionalna Izba Gospodarcza

 
ul. 1-go Sierpnia 26 b
37-450 Stalowa Wola
Tel.: 15 844 03 57
e-mail: sekretariat@rig-stw.pl
Magdalena Płachcińska
Tel: 15 844 03 57, 661 116 407
mplachcinska@rig-stw.pl
Małgorzata Kołodziej
Tel: 15 844 03 57, 661 116 408
mkolodziej@rig-stw.pl
Sylwia Burdzy
Tel: 15 844 03 57, 667 952 999
sburdzy@rig-stw.pl
Edyta Jarmolińska
Tel: 15 844 03 57, 603 602 702
ejarmolinska@rig-stw.pl

Konsorcjum: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

 

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
37-450 Stalowa Wola
ul. 1-go Sierpnia 12 pok. 713
KSWP Biuro Rzeszów
Słowackiego 6, 35-060 Rzeszów
tel: 017 28 33 200 / 017 28 33 201 / 602 658 400
e-mail: rzeszow@kswp.org.pl

Anna Winiarska

Tel: 15 833 34 09

a.winiarska@opiwpr.org.pl

Krzysztof Kaszuba
Tel: 17 28 33 200
k_kaszuba@kswp.org.pl
Konsorcjum: Lubelska Fundacja Rozwoju, Polski Fundusz Gwarancyjny 
Al. Krzyżanowskiego 6a lok. 8, Rzeszów
Tel.: 17 853 59 17
e-mail: info@pożyczkaunijna.pl
Tel: tel. 17 853-59-17, tel. kom. 500 062 150
michal.pekalski@lfr.lublin.pl
Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" 
ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
e-mail: marr@marr.com.pl

Justyna Kusak
tel. 17 788 18 51, tel. kom.: 797 600 314
justyna_kusak@marr.com.pl
Joanna Cyganowska
tel. 17 788 18 65, tel. kom.: 797 600 328
Małgorzata Kaczmarczyk
tel. 17 788 18 59 , tel. kom.: 797 600 322

Karolina Krzempek
tel. 17 788 18 62 , tel. kom.: 797 600 325
Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach 
ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice
tel. 41 274 46 90, fax 41 274 04 09
Katarzyna Deląg
e-mail: farr@farr.pl
Tel: 41 274 46 90 wew. 110