• pożyczka w województwie małopolskim
 • o finansowaniu od 10 tys. zł do 500 tys. zł
 • dla MŚP działających na rynku poniżej 24 miesięcy
 • przedsiębiorca spłaca wyłącznie kapitał pożyczki
Cel finansowania:
 • przedsięwzięcia płynnościowe realizowane przez MŚP z siedzibą lub oddziałem na terenie województwa małopolskiego, działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące, mające na celu finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej
 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy, 
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
Warunki:
 • pożyczki mogą być udzielane do 31.12.2020 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki)
 • wypłata pożyczki następuje w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej
 • Wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Okres karencji: do 6 miesięcy
Skontaktuj się!
Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych S.A
ul. Rakowicka 14b, Kraków 
Tel: +48 515 722 146, 22 63 60 740 
e-mail: msp@tise.pl 

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej

 

34-200 Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 175
tel.: +48 (33) 874-13-15
tel.: +48 (33) 874-11-03

 

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

 

Biuro Fundacji Rozwoju Regionu Rabka
ul. Orkana 20f, 34- 700 Rabka Zdrój
Sabina Barnaś 
tel: 18 26 777 39 wew.29
sbarnas@frrr.pl

 

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej

 

ul. Unii Europejskiej 10,
32-600 Oświęcim
tel. 33 844 73 44
fax 33 844 73 45
e-mail: cbmz@cbmz.pl

 
Fundusz Wschodni sp. z o.o. 

ul. Piękna 1, 15-282 Białystok
Tel: +48 85 307 01 05
e-mail: biuro@funduszwschodni.pl

 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. Kordylewskiego 11 31-542 Kraków
tel. 12 617 66 00
e-mail: marr@marr.pl

 
Lubelska Fundacja Rozwoju 
Oddział w Krakowie
ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków
e-mail: info@pozyczkaunijna.pl
Klaudia Beer 
Tel: 603 092 353
klaudia.beer@lfr.lublin.pl
Dorota Wójcik 
Tel: 603 086 868 
dorota.wojcik@lfr.lubln.pl