Najważniejsze informacje:
 • pożyczka w województwie lubuskim
 • finansowanie do 500 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,2% w skali roku
Cel finansowania:

Przedsięwzięcia realizowane przez przedsiębiorstwa na terenie województwa lubuskiego, mające na celu wzmocnienie ich potencjału gospodarczego, wsparcie rozwoju i podniesienie konkurencyjności.


Dla kogo?

Wsparcie przeznaczone jest w szczególności dla przedsiębiorstw będących w fazie start-up oraz tych, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy, m.in. poprzez inwestycje związane z:

 • wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych;
 • wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług;
 • zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiającym wdrażanie innowacji;
 • finansowaniem rozszerzenia i dywersyfikacji ich działalności
 • finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów (zgodnie z wytycznymi KE w tym zakresie)

 

 • Okres spłaty: 5 lat
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy
Skontaktuj się!
Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A.Osoba kontaktowa:
ul. Kłodzka 27, Nowa Ruda
Tel: 74 872 50 25
Agencja Rozwoju Regionalnego

Lubuski Fundusz Pożyczkowy
ul. Chopina 14, 65-001 Zielona Góra
Tel: 68 329 78 28, lub 68 329 78 27
Oddział w Gorzowie Wlkp.
ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel: 95 739 03 16
e-mail: agencja@region.zgora.pl

agencja@region.zgora.pl

Mariola Dobosz
Tel: 68 329 78 28
e-mail: m.dobosz@region.zgora.pl

m.dobosz@region.zgora.pl
Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kombatantów 34, XI piętro, pokój 1128, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. 95 727 73 15, 602 173 447 lub 666 829 022

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
ul. św. Jadwigi 1, I piętro, pokój 101, 65-065 Zielona Góra
Tel. 538 810 267 lub 882 436 140

 
Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych 
ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
e-mail: msp@tise.pl