Najważniejsze informacje:
 • pożyczka w województwie zachodniopomorskim
 • o finansowaniu od 100 tys. do 500 tys. zł
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych
 • oprocentowanie od 2,47% w skali roku
Cel finansowania:
 • instrument finansować będzie przedsięwzięcia Ostatecznego Odbiorcy przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym m.in.:
  a) inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne,
  b) kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie: do8 miesięcy
Skontaktuj się!
  Osoba kontaktowa:
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.ul. Przemysłowa 8,
75-216 Koszalin
tel: 94 347 51 75 lub 94 347 51 74
e-mail: jeremie@karrsa.pl
Krzysztof Dworakowski
Tel. 094 341 63 30
e-mail: karrsa@karrsa.pl
Instytucje finansujące ten produkt