Najważniejsze informacje:
  • pożyczka w województwie zachodniopomorskim
  • o finansowaniu powyżej 500 tys. zł do 5 mln zł
  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w przypadku przedsięwzięć z obszaru działalności badawczo rozwojowej
  • oprocentowanie od 2,47% w skali roku lub od 1,87% w skali roku w przypadku przedsięwzięć z obszaru działalności badawczo rozwojowej
Cel finansowania:

Finansowane będą przedsięwzięcia Ostatecznego Odbiorcy przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego , w tym m.in.:

a) inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne,
b) kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.

c) przedsięwzięcia badawczo rozwojowe (B+R).

  • Okres spłaty: do 10 lat
  • Karencja w spłacie: 12 miesięcy
Skontaktuj się!
Instytucja:Osoba kontaktowa: 

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy

Agnieszka Weychan- Rączka
tel. 91 488 13 49
e-mail: fundusz3@o2.pl

ul. Księcia Bogusława X, nr 7, lok. LU4,
70-440 Szczecin
tel: 91 488 13 49
e-mail: fundusz3@o2.pl

Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Krzysztof Lepieszka
tel. 94 346 47 06
e-mail: biuro@fundacja.koszalin.pl

ul. Zwycięstwa 42,
75-037 Koszalin
tel: 94 341 23 17 lub 94 346 47 06
e-mail: biuro@fundacja.koszalin.pl

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych

Agnieszka Muszyńska
tel./fax 94 311 86 88
e-mail: a.muszynska@sisg.pl

ul. Królowej Jadwigi 28,
78-200 Białogard
tel: 94 312 39 30 lub tel. kom. 604 555 286

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

Beata Kula
tel. +48 91 834 90 88
e-mail: biuro@sarl.pl lub sarl@sarl.pl

ul. Pierwszej Brygady 35,
73-110 Stargard
tel. 91 834 90 88, 91 578 26 97 lub tel. kom. 605 181 506
e-mail: sarl@sarl.pl