Najważniejsze informacje:
 • pożyczka w województwie mazowieckim
 • o finansowaniu od 10 tys. zł do 250 tys. zł (dla inwestycji realizowanych w ramach przynajmniej jednej z preferencji wartość pożyczki może zostać zwiększona do 500 tys. zł)
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe
Cel finansowania:
 • przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie województwa mazowieckiego realizowane przez MŚP, prowadzące do wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji, wpływające na rozwój przedsiębiorstw oraz zwiększające skalę ich działalności oraz zasięgu oferty w ramach nowych rynków zbytu, w tym w szczególności:
 • Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, poprzez:
  a) budowę, rozbudowę infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa związanej w szczególności z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług dla firmy,
  b) realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),
  c) wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej (w tym wypracowanych w ramach Osi I).
 • Rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK poprzez:
  a) stosowanie nowoczesnych kanałów współpracy, automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych,
  b) rozwój sprzedaży produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, w tym sprzedaż produktów i usług w Internecie oraz tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych,
  c) optymalizacja procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami poprzez rozwiązania informatyczne (np. zakup licencji na oprogramowanie, zakup usług IT, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań internetowych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem).
 • Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystania zasobów w MŚP jako element projektów.
 • Finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, że będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w tym zakresie.
 • Okres spłaty: do 5 lat
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy (z możliwością wydłużenia do 9 miesięcy)
Skontaktuj się!
Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych S.AOsoba kontaktowa:

ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
Tel: 22 63 60 740
e-mail: tise@tise.pl

Marta Wanat- Klujew
Tel: 662834361
marta.klujew@tise.pl
Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa
Tel: + 22 890 13 10
e-mail: sekretariat@pozyczkimazowieckie.pl
Anna Chojnacka
Tel: 509 876 837
a.chojnacka@pozyczkimazowieckie.pl
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 
ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa
Tel: 22 864 03 90, +48 694 407 395
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl
Monika Mondzelewska
Tel: 694 407 395
m.mondzelewska@fdpa.org.pl
Biuro Terenowe w Radomiu
ul. Żeromskiego 76/82A
26- 600 Radom
Witold Makulski
Tel: 690 911 630
radom@fdpa.org.pl
Biuro Terenowe w Siedlcach
ul. Starowiejska 37
08-110 Siedlce
Katarzyna Bułakowska
Tel: 664 727 285
siedlce@fdpa.org.pl
Biuro Terenowe w Płocku
ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25
09-402 Płock
Maria Lemanowicz- Owsik
Tel: 694 407 394
plock@fdpa.org.pl
Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin

Oddział w Warszawie

ul. Prosta 70 II piętro, 00-838 Warszawa
Tel: 538 557 182

Grzegorz Karwat 
Tel: 538 557 182
mazowieckie@pfp.com.pl

Ewa Sawicka
Tel. 532 546 544
mazowieckie@pfp.com.pl