Najważniejsze informacje:
  • pożyczka w województwie dolnośląskim
  • o finansowaniu do 500 tys. zł
  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
  • oprocentowanie według stopy bazowej oraz marży określonej ustalonej w oparciu o Komunikat KE, od 0,61% w skali roku, preferencje w inwestycje w Mikroprzedsiębiorstwa, oprocentowanie stałe w całym okresie finansowania.

  • Okres spłaty: do 5 lat
  • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy

Wartość Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej wynosi do 500 tys zl,  w tym:
a)  do 100 tys. zł - mikropożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw;
b)  od 100 000,01 zł do 500 000 zł – pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Cel finansowania:

W ramach instrumentu finansowane będą:
a) przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP),
b) przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności

c) W ramach instrumentu finansowego mogą być finansowane przedsięwzięcia mające na celu przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek epidemii COVID-19 

Powyższy cel realizowany będzie poprzez inwestycje związane m.in. z:
a) wprowadzeniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług;
b) rozwojem/ rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;
c) inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększania skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu firmy.

Jeden Przedsiębiorca może otrzymać jedną Pożyczkę.

 

W związku z epidemią COVID-19 istnieje możliwość skorzystania z dodatkowej karencji do 6 miesięcy albo z wakacji kredytowych do 4 miesięcy przez przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci jej skutkami.

Skontaktuj się!
Osoba kontaktowa:
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A

ul. Grabarska 1, 50-079 Wrocław
tel: 71 758 83 14 lub tel. kom: 786 840 500
e-mail: msp@tise.pl

Krzysztof Watała 
Tel: 78 684 05 00 
mail: krzysztof.watala@tise.pl     
Instytucje finansujące ten produkt