Najważniejsze informacje:
 • pożyczka w województwie świętokrzyskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,98% w skali roku
Cel finansowania:
 • Inwestycje na wczesnym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa jak i na późniejszym etapie działalności na rynku na terenie województwa świętokrzyskiego, mające na celu wzrost liczby przedsiębiorstw innowacyjnych, wdrażających nowe lub istotnie ulepszone produkty lub usługi, m.in. poprzez inwestycje związane z:
  a) dostarczeniem kapitału zalążkowego i kapitału na rozruch;
  b) możliwością pozyskania kapitału na rozszerzenie działalności;
  c) pozyskaniem kapitału na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych projektów, a także przechodzenie przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania;
  d) zakupem nowoczesnego sprzętu, maszyn oraz linii do produkcji (w tym wdrożenie TIK w przedsiębiorstwach).
 • Okres spłaty: do 5 lat
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy
Skontaktuj się!
Agencja Rozwoju Regionalnego w StarachowicachOsoba kontaktowa:
ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice
Tel: 41 274-46-90, fax 41 274-04-09
e-mail: farr@farr.pl
Katarzyna Jary
Tel: 41 274 46 90 wew. 107
katarzyna.jary@farr.pl
Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica 
ul. Szkolna 28, 26-015 Pierzchnica
Tel: 41 353 81 67, fax: 41 353 86 60
e-mail: frrpierzchnica@republika.pl
Dariusz Michalski
Tel: 665 093 923
dmichalski@frrp.pl
Lubelska Fundacja Rozwoju 
Oddział w Kielcach, ul. Staszica 1, lok. 106-107, 25-008 Kielce
Tel: 41 313-31-77
e-mail: info@pożyczkaunijna.pl
Anita Grabska
Tel: 601 559 011
anita.grabska@lfr.lublin.pl
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości 
ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie
Tel. 41 375 14 55, 41 260 46 21, fax: 41 375 14 56
e-mail: kswp@kswp.org.pl

Mirosław Czarnecki
Tel: 41 260 46 36
m_czarnecki@kswp.org.pl

Paweł Ostafijczyk
Tel: 41 260 46 33
p_ostafijczyk@kswp.org.pl

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. 
Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Tel: 41 36 00 280, fax: 41 36 00 281
e-mail: sekretariat@fpws.eu
Agnieszka Kucmin
Tel: 660 515 551
agnieszka.kucmin@fpws.eu