Powrót

Pożyczka na modernizację nieruchomości z projektu JEREMIE dla województwa łódzkiego

Najważniejsze informacje:
 • pożyczka w województwie łódzkim
 • o finansowaniu od 100 tys. do 2 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • z projektu Jeremie

 

 

Pożyczka na Modernizację Nieruchomości udzielana przez Pośrednika Finansowego, ze środków udostępnionych przez Menedżera Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego oraz obowiązkowego Wkładu Pośrednika Finansowego z przeznaczeniem na wsparcie projektów modernizacji nieruchomości przeznaczonych na własną działalność produkcyjną / usługową / handlową na terenie województwa łódzkiego. 

Dla kogo?
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zarejestrowane, mające siedzibę lub oddział i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego)
Cel finansowania:
 • remont, renowacja, modernizacja lub odbudowa budynków lub obiektów oraz ich adaptacja do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
 • prace konserwatorskie, restauratorskie lub inne roboty budowlane dopuszczalne w przypadku zabytków (odpowiednio - obiektów historycznych), w celu przystosowania w/w obiektów do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
 • renowacja całości lub części budynków obejmująca inwestycje w zakresie instalacji technicznych budynku, działania w zakresie oszczędności energetycznej, odnowienie głównych elementów konstrukcji budynku, którymi w szczególności są: dach, elewacja zewnętrzna, stolarka okienna lub drzwiowa, klatki schodowe, korytarze wewnętrzne lub zewnętrzne, wejścia, elementy konstrukcji zewnętrznej budynku, windy, w celu przystosowania budynku do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
 • zakup nieruchomości zabudowanej w celu wykonania prac, o których mowa w pkt 1-3 powyżej służących przystosowaniu budynku do celów prowadzenia własnej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że zakup nieruchomości może zostać sfinansowany z pożyczki do kwoty stanowiącej 50 % jej wartości.
 • Okres spłaty - do 10 lat
 • Karencja w spłacie - do 6 miesięcy

 

Skontaktuj się!

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Narutowicza 34, 90- 135 Łódź
Tel: 42 208 93 13
e-mail: kontakt@larr.lodz.pl

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Główna siedziba
ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie 
Tel.: 41 375 14 55, 41 260 46 21
e-mail: kswp@kswp.org.pl

Mirosław Czarnecki
Tel.: 41 260 46 36
e-mail: m_czarnecki@kswp.org.pl
Paweł Ostafijczyk
Tel.: 41 260 46 33
e-mail: p_ostafijczyk@kswp.org.pl

KSWP Biuro Łódź
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100, 91-341 Łódź
Tel.: 44 647 48 08 lub 42 298 66 01
e-mail: lodz@kswp.org.pl

Robert Pawłowski
Tel.: 42 298 66 00
e-mail: r_pawlowski@kswp.org.pl

KSWP Biuro Piotrków Trybunalski
Pl. Kościuszki 7, 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel.: 44 647 48 08, 44 741 75 00, 44 741 75 01
e-mail: piotrkow@kswp.org.pl

Weronika Wysmyk
Tel.: 44 647 48 08
e-mail: w_wysmyk@kswp.org.pl