Aktualności innowacji technologicznych

Zmiana terminu zakończenia aktualnego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Kredytu na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zmianie terminu zakończenia aktualnego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredytu na innowacje technologiczne PO IR, który zakończy…

Szczegóły

Dołącz do cyklu webinarów Polskiego Funduszu Rozwoju i dowiedz się jak jak wdrożyć innowacyjne rozwiązania w swojej firmie!

Dowiedz się, jak wdrożyć innowacyjne rozwiązania w swojej firmie, aby ułatwić jej powrót na ścieżkę wzrost. Dołącz do cyklu webinarów Polskiego Funduszu Rozwoju: Cyfrowa Firma, posłuchaj praktycznych…

Szczegóły

Ułatwienia w kredycie na innowacje technologiczne w związku z koronawirusem

Wyższa premia technologiczna, możliwość pokrycia wkładu własnego i więcej wydatków podlegających refundacji – takie zmiany w kredycie na innowacje technologiczne przygotowało Ministerstwo Funduszy i…

Szczegóły

Zmiany w Kredycie na innowacje technologiczne

Mając na uwadze ryzyko negatywnego wpływu aktualnego zagrożenia epidemicznego na sytuację gospodarczą w Polsce i Europie, w tym zwłaszcza sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców, Bank…

Szczegóły

Zmiana terminu zakończenia 6 konkursu w ramach Kredytu na innowacje technologiczne

Zmiana terminu zakończenia 6 konkursu w ramach Kredytu na innowacje technologiczne

 

Mając na uwadze ryzyko negatywnego wpływu aktualnego zagrożenia epidemicznego na sytuację gospodarczą w Polsce i…

Szczegóły

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 03.03.2020 r. Kraków

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie w dniu 03.03.2020 r. (wtorek), w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane…

Szczegóły

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 28.02.2020 r. Szczecin

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie w dniu 28.02.2020 r. (piątek), w trakcie której będą prezentowane zagadnienia…

Szczegóły

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 13.02.2020 r. Olsztyn

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w Olsztynie w dniu 13.02.2020 r. (czwartek), w trakcie której będą…

Szczegóły

Aktualizacja regulaminu szóstego konkursu w ramach 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy o aktualizacji regulaminu szóstego konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR, w ramach której dokonano m.in. wydłużenia…

Szczegóły

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 12.12.2019 r. Lublin

 

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Lubelski Klub Biznesu w Lublinie w dniu 12.12.2019 r., w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane m.in. z…

Szczegóły

Aktualizacja wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG - Web Content Accessibility Guidelines)

23 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), która wskazuje jako…

Szczegóły

Zmiany w Harmonogramie naborów PO IR

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy o aktualizacji Harmonogramu naborów PO IR na 2019 rok oraz publikacji Harmonogramu naborów PO IR na 2020 rok. Trwający obecnie szósty nabór wniosków o…

Szczegóły

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 19.11.2019 r. Białystok

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Białymstoku w dniu 19.11.2019 r., w trakcie której będą prezentowane zagadnienia związane m.in.…

Szczegóły

Aktualizacja listy rankingowej dla szóstej rundy piątego naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 oraz 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej…

Szczegóły

Numer szóstego naboru wniosków o dofinansowanie niezbędny do publikacji zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności

 

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie zapytania ofertowe (również przed podpisaniem umowy o dofinansowanie) muszą być publikowane w Bazie Konkurencyjności, dostępnej pod adresem: https:…

Szczegóły