Aktualności innowacji technologicznych

Komunikat w sprawie naboru wniosków, który zakończył się w październiku 2012 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pełniący rolę Instytucji Wdrażającej dla działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG) informuje, że w…

Szczegóły

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków o dofinansowanie

Z upływem 23 października 2012 r. (godz. 16.00) BGK wstrzymuje przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY PO IG, 2007-2013. czytaj więcej

Szczegóły

Konferencja: „Nauka idzie w... biznes" - zarejestruj się już dziś!

Zapraszamy do udziału w konferencji „Nauka idzie w... biznes", która odbędzie się w Warszawie w dniu 7 listopada br. Będzie to wydarzenie, podczas którego poruszona zostanie problematyka współpracy, w…

Szczegóły

Rozpoczyna się kolejny nabór wniosków

22 października 2012 r. BGK rozpoczyna kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,…

Szczegóły

Komunikat dla przedsiębiorców

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), pełniący rolę Instytucji Wdrażającej dla działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (POIG), informuje, że…

Szczegóły

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków

Z upływem dnia 7 grudnia 2011 r. (godz. 16.00) BGK wstrzymuje przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY PO IG, 2007-2013.

Zobacz pełną treść ogłoszenia -…

Szczegóły

Organizacja naboru wniosków od 6 grudnia 2011 r.

W dniu 6 grudnia br. BGK wznawia proces przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny PO IG. W związku z tym przypominamy wszystkim zainteresowanym, że zgodnie z…

Szczegóły

Ogłoszenie o wznowieniu naboru wniosków

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że z dniem 6 grudnia 2011 r. wznawia przyjmowanie wniosków w ramach działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.P…

Szczegóły

Komunikat wyjaśniający

W związku z niepokojącym zjawiskiem rozpowszechniania wśród przedsiębiorców - potencjalnych beneficjentów działania 4.3 POIG nieprawdziwych informacji uprzejmie informujemy, że Bank Gospodarstwa…

Szczegóły