Aktualności innowacji technologicznych

Zmiana adresu korespondencyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego

Uprzejmie informujemy, że wszelką korespondencję związaną z 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR należy kierować na tymczasowy adres Banku Gospodarstwa Krajowego:

 

Bank Gospodarstwa…

Szczegóły

Dostępność środków w ramach 7 konkursu poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

Nawiązując do licznych zapytań o dostępność środków w ramach 7 konkursu poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem…

Szczegóły

Nowa Baza Konkurencyjności dostępna już od 18 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Od 18 sierpnia 2020 r. będziecie Państwo mogli korzystać z nowej Bazy Konkurencyjności, która zastąpi dotychczasową wersję. Bez zmian pozostanie adres strony - https://bazakonkurenc…

Szczegóły

Lista rankingowa dla 6 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – runda 3

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa…

Szczegóły

Listy rankingowe dla 6 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – runda 1 i 2

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa…

Szczegóły

Lista projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny w formie Panelu Ekspertów – szósty nabór wniosków, runda 1, 2 i 3

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje Listę projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu…

Szczegóły

„Polskie innowacje: krok w przyszłość”

W ciągu ostatnich pięciu lat środki unijne pomogły w realizacji około 10 tysięcy różnych innowacyjnych pomysłów. Na portalu Fundusze Europejskie pojawiła się nowa zakładka „Polskie innowacje: krok w…

Szczegóły

Numer siódmego naboru wniosków o dofinansowanie niezbędny do publikacji zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie zapytania ofertowe (również przed podpisaniem umowy o dofinansowanie) muszą być publikowane w Bazie Konkurencyjności, dostępnej pod adresem: https://…

Szczegóły

Nowość technologii, nowość produktu – jak to rozumieć?

Szanowni Państwo,

w związku z częstymi pytaniami zadawanymi przez przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z Kredytu na innowacje technologiczne POIR, zamieszczamy poniższy komentarz w…

Szczegóły

Aktualizacja Wzoru wniosku o dofinansowanie projektu oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie – VII nabór

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o dokonanej aktualizacji Wzoru wniosku o dofinansowanie projektu oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach VII naboru poddziałania 3.2.2…

Szczegóły

Dokumentacja konkursowa dla siódmego naboru wniosków o dofinansowanie jest już dostępna – zapoznaj się z materiałami

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o publikacji dokumentacji dla siódmego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR, która znajduje…

Szczegóły

Nowy nabór wniosków w Kredycie na innowacje technologiczne PO IR już od 1 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy o rozpoczynającym się już 1 czerwca 2020 r. naborze wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR.…

Szczegóły

Zmiana terminu zakończenia aktualnego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Kredytu na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zmianie terminu zakończenia aktualnego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredytu na innowacje technologiczne PO IR, który zakończy…

Szczegóły

Dołącz do cyklu webinarów Polskiego Funduszu Rozwoju i dowiedz się jak jak wdrożyć innowacyjne rozwiązania w swojej firmie!

Dowiedz się, jak wdrożyć innowacyjne rozwiązania w swojej firmie, aby ułatwić jej powrót na ścieżkę wzrost. Dołącz do cyklu webinarów Polskiego Funduszu Rozwoju: Cyfrowa Firma, posłuchaj praktycznych…

Szczegóły

Ułatwienia w kredycie na innowacje technologiczne w związku z koronawirusem

Wyższa premia technologiczna, możliwość pokrycia wkładu własnego i więcej wydatków podlegających refundacji – takie zmiany w kredycie na innowacje technologiczne przygotowało Ministerstwo Funduszy i…

Szczegóły