Dla kogo?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co?
Poszerzenie oferty i rozwój działalności turystycznej lub okołoturystycznej, prowadzonej w Polsce Wschodniej
Do kiedy?
Wnioski o pożyczkę na rozwój turystyki można składać w naborze ciągłym

Pożyczka na rozwój turystyki z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to wsparcie dla firm z branży turystycznej lub okołoturystycznej działających w Polsce Wschodniej. Finansowanie pomoże poszerzyć ofertę Twojej firmy, podnieść jakość produktów i usług oraz opłacić bieżące wydatki. Wnioskuj o pożyczkę z oprocentowaniem od 0,29 proc. w skali roku i rozwiń swój turystyczny biznes.

Kto może skorzystać z pożyczki na rozwój turystyki?

Pożyczka na rozwój turystyki umożliwia mikro-, małym i średnim firmom prowadzącym działalność turystyczną lub okołoturystyczną na terenie Polski Wschodniej (województwo podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie) sfinansowanie rozwojowych przedsięwziąć oraz wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jako przedsiębiorca, możesz wnioskować o niskooprocentowaną pożyczkę o wartości do 500 tys. zł.

Na co można przeznaczyć pożyczkę na rozwój turystyki?

Dzięki pożyczce na rozwój turystyki:

 • zbudujesz lub rozbudujesz obiekt noclegowy lub gastronomiczny
 • stworzysz lub rozwiniesz infrastrukturę rekreacyjno-sportową
 • rozpoczniesz lub rozwiniesz produkcję i sprzedaż produktów ekologicznych, regionalnych lub tradycyjnych
 • podniesiesz jakość/standard świadczonych usług

Dodatkowo jako element tych inwestycji możesz:

 • świadczyć usługi z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK), takich jake-turystyka
 • pokryć wydatki związane z bieżącą działalnością gospodarczą
 • pokryć wydatki na promocję i reklamę, związane z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia

Warto wiedzieć!  Z pożyczki na rozwój turystyki skorzystało już prawie 500 firm na terenie Polski Wschodniej. Zobacz, jak przedsiębiorcy wykorzystali środki unijne na rozwój swojego turystycznego biznesu.

Pożyczka na rozwój turystyki z PPW-T – korzyści dla Twojej firmy:

 • wysoka kwota finansowania – do 500 tys. zł
 • maksymalny okres spłaty – do 7 lat
 • stałe, atrakcyjne oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki
 • możliwość karencji spłat
 • brak wymaganego wkładu własnego
 • elastyczne warunki spłaty uwzględniające sezonowy charakter działalności preferencje (niższe oprocentowanie oraz brak wymaganego wkładu własnego) dla:
  • obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom ze Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo
  • MŚP prowadzących działalność nie dłużej niż 2 lata.

Wnioski o pożyczkę należy składać w instytucjach pośredniczących, które współpracują z BGK i udzielają pożyczek w Twoim regionie

Ważne informacje na temat pożyczki na rozwój turystyki:
 • kwota finansowania – do 500 tys. zł
 • długi okres spłaty pożyczki – nawet do 7 lat
 • możliwość karencji w spłacie kapitału – do 12 miesięcy
 • atrakcyjne oprocentowanie – od 0,29 proc.
 • dodatkowe preferencje dla młodych firm i inwestycji na szlaku rowerowym Green Velo
 • jeśli rozliczysz pierwszą pożyczkę na rozwój turystyki, możesz otrzymać kolejną od tego samego pośrednika

Zmiany wprowadzone w spłacie pożyczki w związku z pandemią COVID-19 (do 31 grudnia 2020 r.)

 • możliwość przedłużenia o dodatkowe 6 miesięcy standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek, albo 6-miesięczne wakacje kredytowe dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych
 • możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek o połowę
 • brak wymaganego wkładu własnego

Pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy.

Zainteresował Cię ten produkt? Chcesz wnioskować o pożyczkę na rozwój turystyki?

Skontaktuj się z instytucją udzielającą finansowania w Twoim regionie. Otrzymasz wsparcie merytoryczne oraz pomoc przy wypełnianiu dokumentów.

Sprawdź, kto udziela wsparcia w Twoim województwie.

Znajdź instytucje finansujące w Twoim regionie i wnioskuj o pożyczkę już dziś!

Lista instytucji finansujących, które współpracują z BGK i udzielają pożyczki na rozwój turystyki w Twoim regionie:

Województwo podlaskie

Fundusz Wschodni Sp. z o.o.
ul. Piękna 1, 15-282 Białystok
e-mail: biuro@funduszwschodni.pl 

Województwo podkarpackie:

Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. 
ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
e-mail: marr@marr.com.pl

Województwo lubelskie

Lubelska Fundacja Rozwoju
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
e-mail: info@pozyczkaunijna.pl

Województwo świętokrzyskie

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie
e-mail: kswp@kswp.org.pl 

Województwo warmińsko-mazurskie

Działdowska Agencja Rozwoju S.A.
ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo
e-mail: darsa@darsa.pl 

Wielkie historie małych biznesów - poznaj je i zainspiruj się!

Biznes wokół promenady

Cukiernia Słodko

Lesko - miasto dla aktywnych

Monika Osińska - Wynajem Apartamentów i domów

FlisakPark Tykocin

Rezydencja "Nad Wigrami"

Muzeum Lizaka w Jaśle

Kamienny Ogród Holiday Park

Piotr Nalepa, Hotel "Jodełka"

Krzysztof Kraj - Czarter Jachtów Giżycko

Maksymilian Witczak - Tatarska Jurta

SERY "Dziedzic" Mariusz Małkiewicz

Katarzyna Selwa Dobra Terapia

Kajakiem po sukces

Sztuka Chleba i Wina

Obowiązki i wytyczne dotyczące treści strony internetowej Pośrednika Finansowego 
 1. Pośrednicy finansowi (PF) zobowiązani są stosować następujące pojęcia:
 • „Pożyczka na rozwój turystyki” –  na określenie produktu
 • „projekt” – na określenie projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka
 • „środki Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej”- na określenie źródła finansowania
 1. PF zobowiązani są bezwzględnie stosować się do wytycznych zawartych w Księdze Identyfikacji Znaku PPW-T, (w tym stosować logotypy PPW-T, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionanej) i pozostałych oznaczeń (wskazanie źródła finansowania).
 2. Obowiązkiem PF jest zapewnienie standardu minimum co do treści, zawierającej informacje takie jak:
 • logotyp PPW-T:
  nazwa produktu: Pożyczka na rozwój turystyki
  ostateczni odbiorcy – przedsiębiorcy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej według PKD na obszarze Polski Wschodniej.
 • typy projektów:
  - Obiekty noclegowe

  - Obiekty gastronomiczne

  - Infrastruktura sportowo-rekreacyjna

  - Infrastruktura turystyki zdrowotnej

  - Infrastruktura kultury i rozrywki

  - Transport turystyczny

  - Organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne

  - Ekologiczne produkty

  - Produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe

  - Przywracanie tradycyjnych zawodów - rękodzieło i rzemiosło

  - Inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.
 • parametry produktu:
  - Wartość pożyczki: do 500 000,00 zł
   
  - Maksymalny okres spłaty pożyczki: do 60 miesięcy (standardowo) lub do 84 miesięcy (przy pożyczkach o wartości powyżej 250 000 zł, gdy wydatki na roboty budowlane stanowią minimum 50% wartości pożyczki)
   
  - Wkład własny MŚP: 20%

  - Oprocentowanie 0,44%

  - Możliwa karencja w spłacie pożyczki: do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia

  - Wysokość rat spłaty pożyczki może uwzględniać sezonowy charakter działalności turystycznej.
 • Dodatkowe preferencje (oprocentowanie 0,145% oraz brak wymaganego wkładu własnego) będą oferowane:
  - Obiektom posiadającym status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (MPR Green Velo, greenvelo.pl) 
  MŚP prowadzącym działalność nie dłużej niż 2 lata (start-upy).
 • Opis procesu ubiegania się o pożyczkę, w tym wymagane dokumenty i ich wzory (biznesplan, ewent. wniosek)
 • Dane kontaktowe (telefon, e-mail)
 • Określenie źródła finansowania: Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Logotypy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego – z linkowaniem do stron PPW-T:
  - link do strony BGK: www.bgk.pl/turystyka
  - link do strony MFiPR: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony

4. Zestaw oznaczeń do pobrania:

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19, mogą skorzystać z korzystniejszych warunków pożyczek z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka.

Ułatwienia w spłacie pożyczek obejmują*:

 • Możliwość przedłużenia o dodatkowe 6-miesięcy standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek, albo
 • 6-miesięczne wakacje kredytowe dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych
 • Możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek o połowę dla nowych pożyczek oraz dla pozostałych na wniosek przedsiębiorcy
 • Brak wymaganego wkładu własnego
 • Pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy.

*Aby skorzystać z powyższych ułatwień przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do instytucji finansowej, która udzieliła pożyczki. Ich lista dostępna jest w zakładce "Kto udzieli pożyczki". Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, że kryzys związany z koronawirusem wpłynął lub wpłynie na sytuację podmiotu. O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować pośrednicy finansowi.