Najważniejsze informacje:
 • pożyczka w województwie małopolskim
 • o finansowaniu od 10 tys. zł do 500 tys. zł
 • dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy
 • przedsiębiorca spłaca wyłącznie kapitał pożyczki
Cel finansowania:
 • przedsięwzięcia płynnościowe realizowane przez MŚP z siedzibą lub oddziałem na terenie województwa małopolskiego, działające na rynku dłużej niż 24 miesiące, mające na celu finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy, 
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
Warunki:
 • pożyczki mogą być udzielane do 31.12.2020 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki)
 • wypłata pożyczki następuje w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej
 • Wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Okres karencji: do 6 miesięcy
Skontaktuj się!
Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego RolnictwaOsoba kontaktowa:
Biuro Terenowe w Nowym Sączu 
ul Tarnowska 28, 33 - 300 Nowy Sącz 
tel: + 18 441 35 66 
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl

Elżbieta Petryla
Tel: 694 407 397
nowysacz@fdpa.org.pl

Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych S.A
ul. Rakowicka 14b, Kraków 
Tel: +48 515 722 146, 22 63 60 740 
e-mail: msp@tise.pl 

 

Lubelska Fundacja Rozwoju  

Oddział w Krakowie
ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków
e-mail: info@pozyczkaunijna.pl

Klaudia Beer 
Tel: 603 092 353
klaudia.beer@lfr.lublin.pl

Dorota Wójcik 
Tel: 603 086 868 
dorota.wojcik@lfr.lublin.pl
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

ul. Kordylewskiego 11 31-542 Kraków

tel. 12 617 66 00

e-mail:marr@marr.pl