Najważniejsze informacje:
 • pożyczka w województwie lubuskim
 • finansowanie do 2 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,2% w skali roku
Cel finansowania:

Przedsięwzięcia realizowane przez przedsiębiorstwa na terenie województwa lubuskiego, mające na celu wzmocnienie ich potencjału gospodarczego, wsparcie rozwoju i podniesienie konkurencyjności.


Dla kogo?

Wsparcie przeznaczone jest w szczególności dla przedsiębiorstw będących w fazie start-up oraz tych, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy oraz chcą zainwestować w rozwój i wprowadzają nowe produkty dla firmy, m.in. poprzez inwestycje związane z:

 • wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych;
 • wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług;
 • zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiającym wdrażanie innowacji;
 • finansowaniem rozszerzenia i dywersyfikacji ich działalności
 • finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów (zgodnie z wytycznymi KE w tym zakresie)

 

 • Okres spłaty: 10 lat
 • Karencja w spłacie: do 12 miesięcy
Skontaktuj się!
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Osoba kontaktowa:
Lubuski Fundusz Pożyczkowy
Oddział w Zielonej Górze

ul. Chopina 14, 65-001 Zielona Góra
tel: 68 329 78 28
lub 68 329 78 27
e-mail: agencja@region.zgora.plagencja@region.zgora.pl
Mariola Dobosz
tel: 68 329 78 28
e-mail: m.dobosz@region.zgora.pl
Lubuski Fundusz Pożyczkowy
Oddział w Gorzowie Wlkp.

ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp. tel: 95 739 03 16
e-mail: agencja@region.zgora.plagencja@region.zgora.pl
Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A.  
ul. Kłodzka 27, Nowa Ruda
Tel: 74 872 50 25
 
Polska Fundacja Przedsiębiorczości  

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kombatantów 34, XI piętro, pokój 1128, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. 95 727 73 15, 602 173 447 lub 666 829 022

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
ul. św. Jadwigi 1, I piętro, pokój 101, 65-065 Zielona Góra
Tel. 538 810 267 lub 882 436 140

 
Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie 

ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew
tel.: 95 76 11 037, fax. 95 76 11 037,
e-mail: biuro@swmpdobiegniew.pl

Arleta Łukasik
Tel. 729 053 612
Adam Król
Tel. 729 053 616

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości 

 

ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz
Tel.: 62 765 60 56 lub 62 764 12 42
e-mail: sekretariat@inkubator.kalisz.pl

Sylwia Herman, tel. 728 486 944, e-mail: pozyczki@inkubator.kalisz.pl  

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.

 

ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław
tel. 538 813 266 lub 605 266 969
e-mail: lubuskie@dpin.pl

Biuro regionalne: Stanowice 29, 66-450 Bogdaniec (biuro Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Park Naukowo-Przemysłowy sp. z o.o.)
Tel. 885 601 234
e-mail: projekty@geotechnology.pl

 

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.

 

ul. Rataja 26, 59-220 Legnica

Małgorzata Figura
tel. 76 86 22 777 wew. 19
e-mail: malgorzata.figura@arleg.eu