Najważniejsze informacje:
 • pożyczka w województwie lubuskim
 • finansowanie do 2 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,2% w skali roku
Pożyczkę Inwestycyjno-Płynnościową możesz przeznaczyć na:
 • wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych;
 • wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług;
 • zakup maszyn oraz sprzętu produkcyjnego m.in. w celu wdrożenia  innowacji;
 • finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa, jej rozszerzenia lub dywersyfikacji oraz realizację nowych projektów (zgodnie z wytycznymi KE w tym zakresie),
 • element płynnościowy pozwala połączyć wydatki inwestycyjne i związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy.
Warunki:
 • okres spłaty do 10 lat
 • karencja w spłacie: do 12 miesięcy
 • pożyczki mogą być udzielane do 30 czerwca 2021 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki)
Skontaktuj się!
Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A.Osoba kontaktowa:
ul. Kłodzka 27, Nowa Ruda
Tel: 74 872 50 25
Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych

ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
e-mail: msp@tise.pl
+48 22 636 07 40

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz
Tel.: 62 765 60 56 lub 62 764 12 42
e-mail: sekretariat@inkubator.kalisz.pl

Sylwia Herman
tel. 728 486 944
e-mail: pozyczki@inkubator.kalisz.pl
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.

ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław
tel. 538 813 266 lub 605 266 969
e-mail: lubuskie@dpin.pl

Biuro regionalne:
ul. Stanowice 29, 66-450 Bogdaniec (biuro Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Park Naukowo-Przemysłowy sp. z o.o.)
Tel. 885 601 234
e-mail: projekty@geotechnology.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. 
ul. Rataja 26, 59-220 Legnica

Małgorzata Figura
tel. 76 86 22 777 wew. 19
e-mail: malgorzata.figura@arleg.eu