Najważniejsze informacje:
 • pożyczka w województwie zachodniopomorskim
 • o finansowaniu do 250 tys. zł
 • dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0% w skali roku

 

Cel finansowania:

Środki z Pożyczki Płynnościowej  mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

Pożyczka płynnościowa może finansować do 100% wydatków przedsiębiorstwa.

Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy przedsiębiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.


Warunki:
 • Wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany
 • Okres spłaty do 60 miesięcy
 • Okres karencji do 6 miesięcy
 • Wakacje kredytowe do 4 miesięcy
 • Oprocentowanie od 0% w skali roku
 • pożyczki mogą być udzielane do 31.12.2020 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki)
 • wypłata pożyczki następuje w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej
Skontaktuje się!
Zachodniopomorski Bank SpółdzielczyOsoba kontaktowa:
ul. Rynek 6, 73-200 Choszczno
tel. 95 765 73 15
fax. 95 765 84 24
e-mail sekretariat@gbschoszczno.pl
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin
tel. 91 312 92 46 lub 91 312 92 08
Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Wałczu
ul. Południowa 10B pokój 205, 78-600 Wałcz
tel. 67 258 30 86, 664 061 992, 795 417 461
e-mail: pfp@pfp.com.pl
Artur Czerwony
tel. 91 312 92 16
e-mail: pfp@pfp.com.pl
Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa  
ul. Koszalińska 8a, 78-320 Połczyn Zdrój
tel./faks 94 366 33 30
e-mail: polczyn@fdpa.org.pl

Małgorzata Kubiak
tel. Kom. 694 407 396, tel. 94 366 33 30

Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Zwycięstwa 42, 75-032 Koszalin
tel. 94 341 23 17
e-mail: biuro@fundacja.koszalin.pl
Krzysztof Lepieszka
tel. 094 341 23 17
e-mail: biuro@fundacja.koszalin.pl
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy 
ul. Księcia Bogusława X, nr 7, lok. LU4, 70-440 Szczecin
tel. 91 488 13 49
e-mail: fundusz3@o2.pl
Agnieszka Weychan-Rączka
tel. 91 488 13 49
e-mail: fundusz3@o2.pl
Bank Spółdzielczy w Gryficach 
Plac Zwycięstwa 5, 72-300 Gryfice
tel. 91 384 25 46
fax. 91 384 50 79
Anna Kurowska
tel. 512 823 915
e-mail: anna.kurowska@bsgryfice.sgb.pl
Agnieszka Syniec
tel. 512 823 914
e-mail: agnieszka.syniec@bsgryfice.sgb.pl