Najważniejsze informacje:
 • pożyczka w województwie mazowieckim
 • o finansowaniu do 500 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • okres karencji do 12 miesięcy 
 • okres spłaty do 5 lat
 • pożyczki mogą być udzielane do 30 czerwca 2021 r. 
Cel finansowania:
 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r.,
 • bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.
Dla kogo?
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które doświadczyły negatywnego wpływu epidemii COVID-19 na prowadzoną przez nich działalność gospodarczą
Skontaktuj się!

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Osoba kontaktowa:

ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa
Tel: 22 864 03 90, +48 694 407 395
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl

Monika Mondzelewska
Tel: 694 407 395
m.mondzelewska@fdpa.org.pl

Biuro Terenowe w Radomiu
ul. Żeromskiego 76/82A
26- 600 Radom

Witold Makulski
Tel: 690 911 630
radom@fdpa.org.pl

Biuro Terenowe w Siedlcach
ul. Starowiejska 37
08-110 Siedlce

Katarzyna Bułakowska
Tel: 664 727 285
siedlce@fdpa.org.pl

Biuro Terenowe w Płocku
ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25
09-402 Płock

Maria Lemanowicz- Owsik
Tel: 694 407 394
plock@fdpa.org.pl

Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych S.A 
ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
Tel: 22 63 60 740
e-mail: tise@tise.pl
Marta Wanat- Klujew
Tel: 662834361
e-mail: marta.klujew@tise.pl
Polska Fundacja Przedsiębiorczości                     

ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin

 

Oddział w Warszawie
ul. Prosta 70 II piętro, 00-838 Warszawa
Tel: 538 557 182

Grzegorz Karwat 
Tel: 538 557 182
mazowieckie@pfp.com.pl

Ewa Sawicka
Tel. 532 546 544
mazowieckie@pfp.com.pl