Najważniejsze informacje:
 • pożyczka w województwie łódzkim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • okres karencji do 6 miesięcy 
 • okres spłaty do 6 lat
Cel finansowania:
 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r.
Dla kogo?
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które doświadczyły negatywnego wpływu epidemii COVID-19 na prowadzoną przez nich działalność gospodarczą
 • wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany.

 

Skontaktuj się!

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Narutowicza 34, 90- 135 Łódź 
Tel: 42 208 93 13
e-mail: kontakt@larr.lodz.pl

Instytucje finansujące ten produkt