Najważniejsze informacje:
 • pożyczka w województwie wielkopolskim
 • o finansowaniu do 500 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 • na zasadach pomocy de minimis lub rynkowych
 • oprocentowanie od 0,29 % w skali roku

„W przypadku pożyczek udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 lub realizującym przedsięwzięcia przyczyniające się do przeciwdziałania epidemii COVID-19, oprocentowanie pożyczek może zostać dodatkowo obniżone, a terminy ich spłat mogą ulec wydłużeniu”

Przedmiot finansowania:
 • przedsięwzięcia realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • przedsięwzięcia realizowane przez start- upy
 • przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020
 • przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych
Cel finansowania:
 • wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw
 • zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku
 • podniesienie konkurencyjności firm


Finansowanie przeznaczone będzie na inicjatywy związane z m.in.:

 • tworzeniem nowych przedsiębiorstw, dostarczaniem kapitału początkowego lub kapitału na rozruch
 • rozszerzaniem działalności
 • wzmocnieniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa
 • realizacją nowych projektów
 • przechodzeniem przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania - w szczególności w ramach inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług lub zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji.
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie kapitału: do 6 miesięcy
Skontaktuj się!
Polska Fundacja PrzedsiębiorczościKontakt:
Oddział w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956 r. 406, pokój 0.25, 61-441 Poznań
Jolanta Płocka 
Tel: 61 673 45 33, tel. kom: 664 917 710
e-mail: j.plocka@pfp.com.pl 
Ewelina Wilkosz
Tel: 61 673 45 34, tel. kom: 664 381 113
e-mail: e.wilkosz@pfp.com.pl
Radosław Stępczyński
Tel. 61 673 45 31 kom. 664 380 211
e-mail: r.stepczynski@pfp.com.pl
Oddział w Pile, Budynek Starostwa Powiatowego
al. Niepodległości 33, pokój 30, 64-920 Piła
Dariusz Gadomski
Tel: 67 211 62 90, tel.kom: 664 005 306
e-mail: d.gadomski@pfp.com.pl
Oddział w Lesznie, Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.
ul. Geodetów 1, pokój A206, 64-100 Leszno
Dariusz Skrzypek
Tel: 65 322 21 18, tel.kom: 882 195 834
e-mail: d.skrzypek@pfp.com.pl
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

 

Częstochowska 25, 62-800 Kalisz
tel: 62 765 60 56 lub 62 764 12 42
e-mail: sekretariat@kip.kalisz.pl

Sylwia Herman
Tel: 62 765 60 56
e-mail: pozyczki@kip.kalisz.pl

pozyczki@kip.kalisz.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie 

ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
Tel: 63 245-30-95  
arr@arrkonin.org.pl  

Patrycja Witkowska - Odrobina
Tel: 63 245-30-95 wew. 64
e-mail: patrycja.witkowska@arrkonin.org.pl 

Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" 
ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda
Tel: 74 872 50 25
Biuro Regionalne: ul. Geodetów 1,  64-100 Leszno,
(biuro Agencji w Leszczyńskim Centrum Biznesu)    

Aleksandra Jabłońska
Tel: 74 872 70 43
e-mail: ola@agroreg.com.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego 
ul. Bolesława Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych
Tel: 74 664 48 10
Biuro Regionalne
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
tel: 74 664 48 10 lub 61 623 31 63
e-mail: biuro.wielkopolskie@frw.pl
Joanna Lipińska-Musiał
Tel: 61 62 33 163
e-mail: biuro.wielkopolskie@frw.pl
Biuro Regionalne FRW w Lesznie
ul. Niepodległości 49, 64-100 Leszno
e-mail: biuro.leszno@frw.pl
Renata Dominiak
tel. 61 623 51 30
e-mail: biuro.leszno@frw.pl
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. 
Siedziba: ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
Tel: 22 636 07 40 lub tel. kom: 514 752 312
e-mail: msp@tise.pl
Biura Regionalne:
1)  ul. Strzeszyńska 31, 60-479 Poznań
2) ul. Głogowska 174, 60-126 Poznań
Marta Klujew 
Tel: 662 934 361
e-mail: marta.klujew@tise.pl
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Siedziba:
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
Tel: 61 656 35 00
e-mail: info@warp.org.pl
Emilia Kaczmarek
Tel: 61 65 06 366
e-mail: emilia.kaczmarek@warp.org.pl
Angelika Kuleczka
Tel: 61 65 06 363
e-mail: angelika.kuleczka@warp.org.pl
Patrycja Tomczak
Tel: 61 65 06 333
e-mail: patrycja.tomczak@warp.org.pl
Natalia Drab
Tel: 61 65 06 362
e-mail: natalia.drab@warp.org.pl

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.

 

ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław
tel. 538 813 266 lub 602 344 300
e-mail: wielkopolskie@dpin.pl

Biuro regionalne:
Ul. Ogrodowa 4/3
61-820 Poznań
(biuro Fundacji Na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego „Jeden Uniwersytet”)

Ul. Przemysłowa 27,
63-500 Ostrzeszów
(biuro Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości)
Tel. 62 730 17 31, 62 730 17 32
e-mail: sekretariat@socp.info.plfrp@socp.info.pl

e-mail: biuro@1uniwersytet.pl
tel. 697 007 057
Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 

ul. Szkolna 24  63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax: +48 62 736 11 60
e-mail: ocwp@ocwp.org.pl

Agnieszka Fusińska
e-mail: agnieszka_fusinska@ocwp.org.pl

Monika Karlińska
e-mail: monika_karlinska@ocwp.org.pl

Ewelina Pawłowska
e-mail: ewelina_pawlowska@ocwp.org.pl

tel.: 62 736 11 60 wew. 25
tel. kom.: 720864443