Najważniejsze informacje:
 •  pożyczka w województwie warmińsko-mazurskim
 • dla mikro, małych i średnich firm
 • o finansowaniu do 400 tys. zł
 • oprocentowanie od 0,044% w skali roku
 • Okres spłaty do 6 lat
 • Karencja w spłacie do 12 miesięcy 
Cel finansowania:

Pożyczka przeznaczona jest na wsparcie MŚP dotkniętych bezpośrednio skutkami pandemii COVID-19, których  siedziba znajduje się na terenie województwa warmińsko - mazurskiego. Pożyczka ma na celu finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. 

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne,
w szczególności.:

 • utrzymanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym wydatki nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.,
 • pokrycie bieżących opłat i wydatków (m.in ZUS, koszty wynajmu, wynagrodzenia pracowników, w tym składowe należne ZUS, US i inne koszty bieżące),
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy  powstałe po 1 lutego 2020 r.,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, itp.,
 • finansowanie kapitału obrotowego, w tym zatowarowanie, półprodukty, itp.,
 • sfinansowanie niezbędnych dla istnienia firmy inwestycji umożliwiających dostosowywanie się przedsiębiorstw do nowych warunków rynkowych (m.in rozwinięcie udogodnień teleinformatycznych, sieci dystrybucji zdalnej w tym kurierskiej).

Warunki:

 • Okres spłaty do 6 lat
 • Karencja w spłacie do 12 miesięcy 
Skontaktuj się!