Pożyczka Płynnościowa
Najważniejsze informacje:
 • pożyczka w województwie świętokrzyskim
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • o finansowaniu do 3 mln zł
 • oprocentowanie od 0%
 • brak opłat i prowizji
Cel finansowania:

Pożyczki płynnościowe z Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Świętokrzyskiego umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej

Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe i inwestycyjne, w tym np.:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy, 
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
Warunki:
 • wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany 
 • okres spłaty: do 6 lat
 • okres karencji: do 6 miesięcy
 • wakacje kredytowe w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych raz do roku na 2 miesiące, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki
 • wydatki w ramach pożyczek płynnościowych mogą być łączone z wydatkami inwestycyjnymi
 • pożyczki mogą być udzielane do 31.12.2020 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki)

Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 3 mln zł

Skontaktuj się!
Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach 
ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice
Tel: 41 274-46-90, fax 41 274-04-09
e-mail: farr@farr.pl
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
Pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 26-600 Sandomierz
Tel: 15 833 34 00
e-mail:  fundacja@opiwpr.org.pl
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie
Tel. 41 375 14 55, 41 260 46 21, fax: 41 375 14 56
e-mail: kswp@kswp.org.pl
Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.
Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Tel: 41 36 00 280, fax: 41 36 00 281
e-mail: sekretariat@fpws.eu 
Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica
ul. Szkolna 28, 26-015 Pierzchnica
Tel: 41 353 81 67, fax: 41 353 86 60
e-mail: frrpierzchnica@republika.pl