Najważniejsze informacje:
 • pożyczka rozwojowa w województwie pomorskim
 • o finansowaniu od 100 tys. do 300 tys. zł
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw, w tym start- upów
 • na zasadach pomocy de minimis lub rynkowych
 • oprocentowanie od 0,3% w skali roku
Cel finansowania:
 • Finansowanie przeznaczone będzie na inwestycje związane z m.in.:
  a) wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,
  b) unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa,
  c) modernizacją środków produkcji,
  d) adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności
  e) wyposażeniem nowych/doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

W ramach instrumentu finansowego mogą być finansowane przedsięwzięcia mające na celu przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek epidemii COVID-19.

Korzyści:
 • poprawa potencjału konkurencyjnego,
 • zwiększenie produktywności,
 • poprawa zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi.
Warunki:
 • Przedsięwzięcia rozwojowe realizowane na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej,
 • Przedsięwzięcia realizowane przez Start-upy.
 • Okres finansowania do 5 lat z możliwością wydłużenia o okres dodatkowej karencji lub wakacji kredytowych
 • Karencja standardowa w spłacie: 6 miesięcy

W związku z epidemią COVID-19 istnieje możliwość skorzystania z dodatkowej karencji do 6 miesięcy albo z wakacji kredytowych do 6 miesięcy przez przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci jej skutkami.

Skontaktuj się!
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-EkonomicznychOsoba kontaktowa:
Siedziba, ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
+48 22 636 07 40 e-mail: tise@tise.pl
Gdańsk, Jaśkowa Dolina 9/6, 80-252 Gdańsk
Tel: 694 413 475
e-mail pozyczki.pomorze@tise.pl

Weronika Bukowska
Tel: 694 413 475
pozyczki.pomorze@tise.pl

 

Instytucje finansujące ten produkt