Najważniejsze informacje:
 • pożyczka w województwie pomorskim
 • o finansowaniu od 300 tys. do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na zasadach pomocy de minimis lub rynkowych
 • oprocentowanie od 0,61% w skali roku
Cel finansowania:
 • Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez przedsiębiorstwa na terenie województwa pomorskiego oraz wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.
  Cel 1. Istotne poszerzenie rynków zbytu lub
  Cel 2. Poszerzenie palety oferowanych produktów lub usług bądź znaczącą poprawę ich jakości.
 • Wyżej wymienione cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:
  a) zmianą procesu produkcyjnego
  b) zmianą sposobu świadczenia usług
  c) zakupem maszyn i sprzętu
  d) rozbudową zaplecza
 • Finansowane będą również przedsięwzięcia inwestycyjne przedsiębiorstw, realizowane na terenie województwa pomorskiego, dotyczące:
  Cel 3. Poprawa efektywności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno- promocyjnych (TIK) lub
  Cel 4. Redukcja wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych
 • Wyżej wymienione cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in.:
  a) dzięki zastosowaniu ekoinnowacji
  b) przy wykorzystaniu nowych źródeł energii lub wdrożeniu systemów zarządzania środowiskowego
 • Okres spłaty: do 7 lat, z możliwością wydłużenia o okres udzielonych wakacji kredytowych
 • Karencja w spłacie: 12 miesięcy

W związku z epidemią COVID-19 istnieje możliwość skorzystania z wakacji kredytowych do 6 miesięcy przez przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci jej skutkami.

Skontaktuj się!
Polska Fundacja PrzedsiębiorczościOsoba kontaktowa:
Siedziba, ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
Tel: 91 312 92 16
e-mail: pfp@pfp.com.pl

Robert Grabowski
Tel:  91 312 92 16
r.grabowski@pfp.com.pl

Gdańsk, ul. Piwna 1/2, pokój 111, 80-831 Gdańsk
Tel lub fax: 58 301 02 29, 784 317 998

Przemysław Derdowski
Tel: 784 317 998
p.derdowski@pfp.com.pl

Gdynia, ul. Morska 509, pokój 5, 81-006 Gdynia
Tel lub fax: 58 62 09 609, 728 970 389, 784 318 052

Katarzyna Wnuczyńska
Tel: 784 318 052
k.wnuczynska@pfp.com.pl
Ewa Wiktorek
Tel: 728 970 389
e.wiktorek@pfp.com.pl

Słupsk, Siedziba dawnego Urzędu Wojewódzkiego,
ul. Jana Pawła II 1, pokój 223, 76-200 Słupsk
Tel lub fax: 59 84 68 447, 664 981 645

Ewelina Kolak-Maciejewska
Tel.664 981 645
e.maciejewska@pfp.com.pl

Lębork, pl. Pokoju 8, pokój 6, 84-300 Lębork
Tel: 59 333 00 06, 539 972 295

Katarzyna Żółtaszek
Tel: 539972295
k.zoltaszek@pfp.com.pl

Bank Spółdzielczy w CzerskuOsoba kontaktowa:
Oddział i centrala
ul. Dr. Zielińskiego 4, 89-650 Czersk
Wojciech Turzyński
Tel. 52 395 37 62              
Tel. kom. 512 388 234
wojtek.turzynski@bsczersk.pl
Oddział Banku w Karsinie
ul. Długa 50, 83-440 Karsin
Monika Janikowska
Tel. 58 680 18 84,
Tel. kom. 519 353 549
monika.janikowska@bsczersk.pl
Filia Banku w Chojnicach
ul. Mickiewicza 5, 89-600 Chojnice
Teresa Drewczyńska
Tel. 52 395 05 00,
Tel. kom. 511 957 565
teresa.drewczynska@bsczersk.pl