Najważniejsze informacje:
 • pożyczka w województwie pomorskim
 • finansowanie do 150 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19
Cel finansowania:

Ze środków pożyczki finansowane mogą być wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki obrotowe i inwestycyjne, w tym np.:

 • koszty wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.,
 • bieżące raty pożyczek, kredytów lub leasingu, pod warunkiem, że udzielona pożyczka, kredyt czy leasing, a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancje nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 • okres spłaty: do 5 lat,
 • możliwość kilkukrotnego skorzystania z wakacji kredytowych tj. zawieszenia obowiązku spłat raty kapitałowej albo raty kapitałowo-odsetkowej pod warunkiem, że łączny czas wakacji kredytowych nie przekroczy 12 miesięcy,
 • oprocentowanie na warunkach preferencyjnych lub rynkowych.
Skontaktuj się!

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (będzie udzielać pożyczek dla przedsiębiorców z powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego, puckiego, słupskiego, wejherowskiego, m. Gdyni, m. Słupsk, m. Sopot). 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (będzie udzielać pożyczek dla przedsiębiorców:
powiatów: gdańskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, starogardzkiego, tczewskiego, sztumskiego, m. Gdańsk;
województwa pomorskie z wyłączeniem: m. Gdańsk, m. Gdynia i m. Sopot)

 

 • Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
  ul. Szara 32-33 (I piętro)
  80-116 Gdańsk
  tel. (58) 302 20 05
  tel. 601 140 209, 792 082 800
  fax: (58) 307 51 25
  e-mail: biuro@pfp.gda.pl

Oddział w Bytowie
Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Podzamcze 34 pok. 114
77-100 Bytów
tel. 609 818 301
e-mail: biurobytow@pfp.gda.pl

Oddział w Kartuzach
Kartuskie Centrum Kultury
ul. Klasztorna 1
83-300 Kartuzy
tel. 609 813 182
e-mail: biurokartuzy@pfp.gda.pl

Oddział w Słupsku
Słupski Inkubator Technologiczny
ul. Portowa 13B lok.140B
76-200 Słupsk
tel.  601 512 131
e-mail: biuroslupsk@pfp.gda.pl

Oddział w Tczewie
ul. Obrońców Westerplatte 3
Dom Przedsiębiorcy pok. 13
83-110 Tczew
tel. 607 927 167
e-mail: biurotczew@pfp.gda.pl

Oddział w Wejherowie
ul. 3 Maja 3 lok. 2
84-200 Wejherowo
tel. 607 377 767
e-mail: biurowejherowo@pfp.gda.pl