Najważniejsze informacje:
 • pożyczka w województwie pomorskim
 • o finansowaniu od 300 tys. do 1 mln zł
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • na zasadach pomocy de minimis lub rynkowych
 • oprocentowanie od 0,61% w skali roku
 • Przedsięwzięcia rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa na terenie województwa pomorskiego, dotyczące:
  a) poprawy potencjału konkurencyjnego
  b) poprawy zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi
  c) zwiększenia produktywności.
Cel finansowania:

a) wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,
b) unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa,
c) modernizacja środków produkcji,
d) adaptacja pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,
e) wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących stanowisk pracy,

 • Okres spłaty: do 7 lat, z możliwością wydłużenia o okres udzielonych wakacji kredytowych
 • Karencja w spłacie: do 12 miesięcy
 • W związku z epidemią COVID-19 istnieje możliwość skorzystania z wakacji kredytowych do 6 miesięcy przez przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci jej skutkami.
Skontaktuj się!
Polska Fundacja PrzedsiębiorczościOsoba kontaktowa:
Siedziba, ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
Tel: 91 312 92 16
e-mail: pfp@pfp.com.pl

Robert Grabowski
Tel:  91 312 92 16
r.grabowski@pfp.com.pl

Gdańsk, ul. Piwna 1/2, pokój 111, 80-831 Gdańsk
Tel lub fax: 58 301 02 29, 784 317 998

Przemysław Derdowski
Tel: 784 317 998
p.derdowski@pfp.com.pl

Gdynia, ul. Morska 509, pokój 5, 81-006 Gdynia
Tel lub fax: 58 62 09 609, 728 970 389, 784 318 052

Katarzyna Wnuczyńska
Tel: 784 318 052
k.wnuczynska@pfp.com.pl
Ewa Wiktorek
Tel: 728 970 389
e.wiktorek@pfp.com.pl

Słupsk, Siedziba dawnego Urzędu Wojewódzkiego,
ul. Jana Pawła II 1, pokój 223, 76-200 Słupsk
Tel lub fax: 59 84 68 447, 664 981 645
Ewelina Kolak-Maciejewska
Tel.664 981 645
e.maciejewska@pfp.com.pl
Lębork, pl. Pokoju 8, pokój 6, 84-300 Lębork
Tel: 59 333 00 06, 539 972 295

Katarzyna Żółtaszek
Tel: 539 972 295
k.zoltaszek@pfp.com.pl

Bank Spółdzielczy w Czersku

Oddział i centrala
ul. Dr. Zielińskiego 4, 89-650 Czersk

Wojciech Turzyński
Tel. 52 395 37 62              
Tel. kom. 512 388 234
wojtek.turzynski@bsczersk.pl

Oddział Banku w Karsinie
ul. Długa 50, 83-440 Karsin

Monika Janikowska
Tel. 58 680 18 84,
Tel. kom. 519 353 549
monika.janikowska@bsczersk.pl

Filia Banku w Chojnicach
ul. Mickiewicza 5, 89-600 Chojnice

Teresa Drewczyńska
Tel. 52 395 05 00, 
Tel. kom. 511 957 565
teresa.drewczynska@bsczersk.pl