Powrót

Pożyczka z projektu Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+

Mikropożycza

Wnioskuj o pożyczkę na rozwój dla mikro i małych przedsiębiorstw, w tym start-upów.

Poręczenie

Skorzystaj z dofinansowania na działalność bieżącą w Twojej firmie w postaci poręczenia

Pożyczka Inwestycyjna

Wnioskuj o pożyczkę z przeznaczeniem na rozwój firmy poprzez m.in. wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych informatycznych i ekoefektywnych.

Pożyczka Płynnościowa

Twoja firma doświadczyła negatywnych skutków pandemii COVID-19? Wnioskuj o pożyczkę płynnościową

Pożyczka Profilowana

Pożyczka profilowana pomoże Ci sfinansować przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane  na terenie województwa pomorskiego oraz wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Pożyczka Rozwojowa

Pożyczka może zostać przeznaczona na wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych.

Pożyczka na Innowacje

Wnioskuj o pożyczkę przeznaczoną na finansowanie rozwoju realizowanego w oparciu o działalność badawczo-rozwojową