Oferujemy finansowanie obrotowe w rachunku kredytowym na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

 • zabezpieczenie płynność finansowej spółki,
 • wzrost kapitału obrotowego spółki,
 • zabezpieczenie ciągłości działalności operacyjnej,
 • elastyczny sposób spłaty kredytu.

Finansowanie kredytem obrotowym pozwala na:

 • finansowanie bieżących zobowiązań płatniczych,
 • finansowanie realizowanych kontraktów,
 • finansowanie podatku VAT (podlegającego zwrotowi przez Urząd Skarbowy),
 • wyposażenie spółki w kapitał obrotowy,
 • zakup towarów i usług związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej.

Kredyt obrotowy w BGK to:

 • okres kredytowania - aż do 36 miesięcy,
 • możliwość skorzystania z limitu o charakterze odnawialnym,
 • możliwość przedłużenia limitu na kolejne okresy bez konieczności spłaty zadłużenia,
 • współpraca z polskim bankiem, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

W przypadku kredytu o charakterze odnawialnym przyznajemy limit zadłużenia proporcjonalny do obrotów realizowanych na rachunku bieżącym prowadzonym w BGK.