Przykładowy schemat kredytu dla nabywcy.
Bank przy każdej transakcji dostosowuje strukturę finansowania do specyfiki danego projektu/kontraktu.

OBEJRZYJ ANIMACJĘ!