Powrót

Finansowanie inwestycji zagranicznych w strukturze Project Finance

Przykładowy schemat.
Bank przy każdej transakcji dostosowuje strukturę finansowania do specyfiki danego projektu/kontraktu.

OBEJRZYJ ANIMACJĘ!