Powrót

Finansowanie ekspansji i inwestycji zagranicznych

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje finansowanie inwestycyjne (w formie kredytu lub obligacji) dedykowane projektom zagranicznym polskich firm i/lub ich zagranicznych spółek córek. BGK w ten sposób wspiera polskie przedsiębiorstwa występujące w roli inwestora zagranicą, finansowanie może zostać przeznaczone m.in. na zakup spółek/aktywów za granicą, budowę zakładów produkcyjnych,
czy też sieci sprzedaży poza Polską.

Jest to zazwyczaj długoterminowe finansowanie inwestycyjne oparte o bilans polskiego inwestora/zagranicznego podmiotu lub aktywa projektu za granicą. Zabezpieczenie ustanawiane
są w pierwszej kolejności na aktywach zagranicznych.

Możliwe struktury w ramach kredytu na inwestycje zagraniczne:

    Finansowanie akwizycyjne

    Finansowanie inwestycji zagranicznych w strukturze Project Finance

    Połączenie finansowania dłużnego (BGK) oraz kapitałowego (PFR TFI)