• mikropożyczka w województwie lubelskim
  • o finansowaniu do 98 tys. zł
  • dla osób fizycznych z terenu województwa lubelskiego zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
  • oprocentowanie od 0,058 proc. w skali roku
  • okres spłaty: do 7 lat
  • karencja w spłacie: do 6 miesięcy
Cel finansowania:

Wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej.

Dla kogo?

Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego należące do następujących grup: 

  • osoby niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo) znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach
  • niepracujący mężczyźni w wieku 30-49 lat;
  • imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa, osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
Tel.: 784 346 995, tel./fax: 84 686 53 93
E-mail: biuro@barr.org.pl