Powrót

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  • mikropożyczka w województwie świętokrzyskim
  • o finansowaniu do 100 tys. zł
  • dla osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
  • oprocentowanie od 0,009 proc. w skali roku
  • okres spłaty: do 7 lat
  • karencja w spłacie: 12 miesięcy
Cel finansowania:

Wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej przez Ostatecznego Odbiorcę, który skorzystał z Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowanej w ramach Poddziałania 10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

O szczegóły, w tym o dostępność środków, należy pytać poszczególne Instytucje Finansujące.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania PrzedsiębiorczościOsoba kontaktowa:
Główna siedziba, ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie
Tel.: 41 375 14 55 lub 41 260 46 21
E-mail: kswp@kswp.org.pl

Mirosław Czarnecki
Tel.: 41 260 46 36
E-mail: m_czarnecki@kswp.org.pl

Paweł Ostafijczyk
Tel.: 41 260 46 33
E-mail: p_ostafijczyk@kswp.org.pl

KSWP Biuro w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 6/24-25, piętro III 25-516 Kielce
Tel.: 41 345 39 08
E-mail: kielce@kswp.org.pl
Michał Mika
Tel.: 41 343 17 80
E-mail: michal_mika@kswp.org.pl
KSWP Biuro w Skarżysku Kamiennej, ul. 1-go Maja 49 26-110 Skarżysko Kamienna
Tel.: 41 251 24 32
E-mail: skarzysko@kswp.org.pl
Piotr Binkiewicz
Tel.: 41 251 24 32
E-mail: p_binkiewicz@kswp.org.pl
KSPW Biuro w Starachowicach, ul. Radomska 29, pokój 319 (III piętro), 27-200 Starachowice
Tel.: 41 275 35 45
E-mail: starachowice@kswp.org.pl
Agnieszka Pastuszko
Tel.: 41 275 35 45
E-mail: a_pastuszko@kswp.org.pl
Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice
Tel.: 41 274-46-90, fax 41 274-04-09
E-mail: 
farr@farr.pl