Powrót

Pożyczka z projektu Przedsiębiorcze świętokrzyskie

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • mikropożyczka w województwie świętokrzyskim
  • o finansowaniu do 100 tys. zł
  • dla osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
  • oprocentowanie od 0,009% w skali roku
Cel finansowania:
 • Wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej przez Ostatecznego Odbiorcę, który skorzystał z Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowanej w ramach Poddziałania 10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie: 12 miesięcy
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania PrzedsiębiorczościOsoba kontaktowa:
Główna siedziba, ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie
Tel: 41 375 14 55 lub 41 260 46 21
e-mail: kswp@kswp.org.pl
Mirosław Czarnecki
Tel: 41 260 46 36
m_czarnecki@kswp.org.pl

Paweł Ostafijczyk
Tel: 41 260 46 33
p_ostafijczyk@kswp.org.pl
KSWP Biuro w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 6/24-25, piętro III 25-516 Kielce
Tel: 41 345 39 08
e-mail: kielce@kswp.org.pl
Michał Mika
Tel: 41 343 17 80
michal_mika@kswp.org.pl
KSWP Biuro w Skarżysku Kamiennej, ul. 1-go Maja 49 26-110 Skarżysko Kamienna
Tel: 41 251 24 32
e-mail: skarzysko@kswp.org.pl
Piotr Binkiewicz
Tel: 41 251 24 32
p_binkiewicz@kswp.org.pl

 

KSPW Biuro w Starachowicach, ul. Radomska 29, pokój 319 (III piętro), 27-200 Starachowice
Tel: 41 275 35 45
e-mail: starachowice@kswp.org.pl
Agnieszka Pastuszko
Tel: 41 275 35 45
a_pastuszko@kswp.org.pl
Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice
Tel.: 41 274-46-90, fax 41 274-04-09
E-mail: farr@farr.pl