Powrót

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (woj. podlaskie)

  • pożyczka w województwie podlaskim
  • finansowanie to nawet 100 tys. zł.
  • dla osób w wieku 30 lat i więcej, które planują założyć działalność gospodarczą w województwie podlaskim  
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
  • oprocentowanie od 0,2 proc. w skali roku
  • okres spłaty: do 7 lat
  • karencja w spłacie: do 12 miesięcy

Cel finansowania

Wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej m.in. zakup maszyn, towaru i urządzeń, adaptacja pomieszczeń, reklama czy usługi księgowe.

Dla kogo?

Pożyczka skierowana jest do osób fizycznych w wieku od 30 lat i więcej, które planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podlaskiego.

Z finansowania mogą skorzystać osoby bezrobotne i bierne zawodowo, w tym również znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, oraz osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujący w ramach umów cywilno-prawnych oraz imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia) i reemigranci.

Historie klientów

Sprawdź, jak przedsiębiorcy wykorzystali mikropożyczkę na rozpoczęcie działalności w województwie podlaskim. 

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w StarachowicachOsoba kontaktowa:
Główna siedziba, ul. Mickiewicza 1a, 27-200, Starachowice
Tel.: 41 274 46 90 wew. 107
E-mail: [email protected][email protected]
Katarzyna Deląg
Tel.: 784 440 849
Biuro Projektu
ul. Sybiraków 22, lok. 4U, 18-400 Łomża 
E-mail: [email protected]
Karolina Bączek
Tel.: 519 549 870
Biuro Projektu: Expert Consulting
ul. Lipowa 4 lok. 205, 15-427 Białystok
Agnieszka Dębicka
Tel.: 693 408 160
Oddział w Łomży
Aleja Legionów 141, 18-400, Łomża
E-mail: [email protected]
Karolina Bączek
Tel.: 519 549 870