Powrót

Pożyczka z projektu Przedsiębiorcze podkarpackie

Powrót

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • pożyczka w województwie podkarpackim
 • o finansowaniu do 80 tys. zł
 • dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno - prawnych, dla osób w wieku 30 lat i powyżej, dla reemigrantów i imigrantów
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,1 proc. w skali roku
 • okres spłaty: do 84 miesięcy
 • karencja w spłacie - nie wydłuża okresu spłaty pożyczki: do 12 miesięcy
Cel finansowania:

Wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej można przeznaczyć m.in. na:

 • zakup maszyn;
 • zakup towarów i urządzeń;
 • adaptację pomieszczeń;
 • reklamę swojego przedsiębiorstwa;
 • obsługę księgową.
Dla kogo?

Ostatecznymi Odbiorcami wsparcia w formie Jednostkowej Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zostać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w tym:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia,
 • rolnicy i członkowie ich rodzin (osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa), reemigranci, imigranci.
Historie klientów

Sprawdź, jak przedsiębiorcy wykorzystali mikropożyczkę na rozpoczęcie działalności w województwie podkarpackim:

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej WoliOsoba kontaktowa:

ul. 1-go Sierpnia 26b
37-450 Stalowa Wola
Tel.: 15 844 03 57
E-mail: sekretariat@rig-stw.pl
https://rig-stw.pl/

Jolanta Sudoł
Tel.: 15 844 03 57,
Tel. kom.: 667 772 409, 
E-mail: jsudol@rig-stw.pl

Sylwia Staszowska
Tel.: 15 844 03 57,
Tel. kom.: 607 878 515
E-mail: sstaszowska@rig-stw.pl

Krajowe Stowarzyszenie
Wspierania Przedsiębiorczości

 

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie
Tel.: 41 375 14 55 / 41 260 46 21
Fax: 41 375 14 56
E-mail: kswp@kswp.org.pl
https://kswp.org.pl/

 

 

KSWP Biuro Rzeszów

Barbara Grzesik
Doradca
Tel.: 17 28 33 201
E-mail: b_grzesik@kswp.org.pl

Maria Mnich
Doradca
Tel.: 17 28 33 201
E-mail: m_mnich@kswp.org.pl

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.        

 

ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
Tel.: +48 17 86 76 200
E-mail: info@rarr.rzeszow.pl

Monika Janicka
Tel.: +48 17 86 76 299
E-mail: mjanicka@rarr.rzeszow.pl

Grzegorz Kowal
Tel.: +48 17 86 76 251
E-mail: gkowal@rarr.rzeszow.pl

Maciej Gałas
Tel.: +48 17 86 76 299
E-mail: mgalas@rarr.rzeszow.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR"

 

ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
Tel.: 797 600 310
E-mail: marr@marr.com.pl

Justyna Kusak
Tel.: 797 600 314
E-mail: justyna_kusak@marr.com.pl

Karolina Krzempek
Tel.: 797 600 325
E-mail: karolina_krzempek@marr.com.pl

Małgorzata Kaczmarczyk
Tel.: 797 600 322
E-mail: malgorzata_kaczmarczyk@marr.com.pl

Joanna Cyganowska
Tel.: 797 600 328
E-mail: joanna_cyganowska@marr.com.pl

Elżbieta Noga
Tel.: 797 701 404
E-mail: elzbieta_noga@marr.com.pl

Bożena Czaja
Tel.: 797 600 332
E-mail: bozena_czaja@marr.com.pl