Powrót

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (woj. opolskie)

 • mikropożyczka w województwie opolskim
 • finansowanie do wysokości 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia – obecnie jego wysokość dostępna jest tutaj
 • dla osób bezrobotnych oraz pracujących, które planują założyć działalność gospodarczą w województwie opolskim
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie od 0,61 proc. w skali roku
 • okres spłaty: do 7 lat
 • karencja w spłacie: do 12 miesięcy

Cel finansowania:

Wydatki pożyczkobiorcy związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej.

Dla kogo?

Pożyczka skierowana jest do:

 1. osób bezrobotnych, biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w wieku od 30 roku życia, które planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz
 2. osób pracujących, w wieku od 30 roku życia spełniających określone kryteria.

Z finansowania na założenie działalności gospodarczej mogą skorzystać:

 1. Osoby pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo) w wieku od 30 roku życia, które planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
  Finansowanie skierowane jest szczególnie do:
  • osób w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiet,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób o niskich kwalifikacjach,
  • osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
  • migrantów i imigrantów.  
 2. Osoby pracujące, w wieku od 30 roku życia, przy spełnieniu co najmniej jednego kryterium:
  • zatrudnienie na umowie cywilnoprawnej,
  • zatrudnienie na umowie krótkoterminowej,
  • osiągające niskie dochody (tzw. ubodzy pracujący),
  • migranci powrotni i imigranci,
  • odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

Historie klientów

Sprawdź, jak przedsiębiorcy wykorzystali mikropożyczkę na rozpoczęcie działalności w województwie opolskim:

Po prostu… czarno na białym | biznes na Opolszczyźnie

Polska Fundacja PrzedsiębiorczościOsoba kontaktowa:
ul. Zielonogórska 3, pok. nr 4 45-955 Opole
Tel.: 77 457 67 23 lub tel. kom.: 602 229 280

Bartosz Moc
Tel.: 77 457 67 23,
Tel. kom.: 532 744 982
E-mail: [email protected]